Điều chỉnh kích thước chữ

Áp dụng pháp luật không đúng, trả lời vòng vo?

(NB&CL) Phòng TNMT huyện giải quyết việc của dân trước sau bất nhất; UBND huyện trả lời vòng vo, không đúng luật... Chính quyền huyện Nhơn Trạch đứng trước nguy cơ bị người dân khởi kiện. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Audio

Trên số báo 40 (1057) ra ngày 6/10/2017, Báo Nhà báo&Công luận đăng tải bài viết: “Nhơn Trạch (Đồng Nai): Cách xử lý “lạ” của Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện” với nội dung phản ánh Trưởng Phòng TNMT huyện Nhơn Trạch ban hành những thông báo bất nhất, làm khó người dân. Căn cứ vào một quyết định, nhưng Phòng TNMT huyện lại cho 2 kết quả khác nhau, lúc thì chấp thuận cho người dân chuyển đổi và tách thửa, lúc thì không.

Sau khi báo phản ánh, ngày 23/10/2017, UBND huyện Nhơn Trạch gửi công văn số 7000/UBND-TN trả lời báo Nhà báo & Công luận (không phải báo Công luận như văn bản nêu – PV) liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất của ông Đào Xuân Toan tại xã Long Thọ và lý giải tại sao Phòng TNMT không cho ông Đào Xuân Toan tách thửa.

Theo văn bản trả lời: “Trước quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 hiện hành quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định số 68/2009/QĐ-UBND và quyết định 51/2014/QĐ-UBND về quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa … nay theo điểm a khoản 2 điều 5 quyết định số 25/2016/QĐ-UBND cũng quy định: Trường hợp từ 01 thửa đất, người sử dụng đất xin tách từ 10 (mười) thửa trở lên, thì phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng theo quy định của pháp luật về xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất”.

Quá trình sử dụng đất của ông Đào Xuân Toan, từ sau khi nhận chuyển nhượng, tháng 3/2016 đến nay, ông Toan đã lập hồ sơ xin tách thửa đối với thửa đất số 35 này 02 đợt, hiện là 23 thửa, chưa kể phần diện tích chừa đường. Trong đó, lần đầu từ thửa 35, ông Toan tách thành 09 thửa, sau đó, từ 01/09 thửa này, ông lại tách nhỏ thành 07-09 thửa khác. Như vậy, từ 01 thửa ban đầu (lớn hơn 5.000m2), ông Toan tách trên 10 thửa, nên căn cứ các quy định trên thì ông Toan “phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng thể mặt bằng theo quy định …”. Việc cơ quan nhà nước không giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng của ông đối với thửa 135 là đúng quy định” – Văn bản UBND huyện Nhơn Trạch nêu.

Áp dụng pháp luật không đúng, trả lời vòng vo? 1
 
Cũng theo văn bản trả lời của UBND huyện Nhơn Trạch, Khu đất của ông Đào Xuân Toan đang sử dụng khoảng 14.575m2 với khoảng 23 thửa đất được tách ra từ thửa ban đầu là từ thửa 35 tờ số 16 xã Long Thọ (trong đó có thửa 135) có dấu hiệu hình thành khu dân cư tự phát.

Ông Toan bức xúc: “Việc viện dẫn Quyết định 68, quyết định 51 trước đây, nay đã được thay thế bởi Quyết định 25 để trả lời cho người dân và báo chí là không cần thiết, vòng vo”.

Còn theo quyết định 25 hiện hành, từ một thửa nếu tách thành 10 thửa phải lập dự án, trong khi ở đây tôi chỉ tách thành 09 thửa. Giả sử đợt 1 tôi tách 09 thửa rồi chuyển nhượng cho 9 người, sau đó mỗi người tự tách ra 09 thửa khác thì quyết định 25 cho phép. Tôi thay mặt anh em thương binh, cựu chiến binh thì đâu có quy định nào cấm. Quyết định 25 của UBND tỉnh Đồng Nai không có quy định về số người đứng tên, không quy định về thời gian mỗi đợt tách thửa. Vì thế mỗi đợt, từ 1 thửa tôi có thể tách thành 9 thửa thì sao lại cộng dồn để lấy lý do là tôi tách trên 10 thửa?” – Ông Toan nói.

Áp dụng pháp luật không đúng, trả lời vòng vo? 2
 
Trao đổi với phóng viên, Luật sư Thái Văn Chung – Giám đốc Hãng Luật Nguyên Giám lý giải: Điểm a, Khoản 2, Điều 5, Quyết định 25/2016/QĐ-UBND quy định như văn bản UBND huyện trích dẫn. Đây là văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết quy định về tách thửa của Luật Đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Người dân có nghĩa vụ chấp hành đúng quy định này. Đối với trường hợp của ông Đào Xuân Toan, từ một thửa đất lớn số 35, ông Toan xin tách thành 09 thửa nhỏ và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, từ những thửa nhỏ này, ông tiếp tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở và tách thành các thửa nhỏ hơn (hiện tại là 23 thửa), các thửa này có ranh giới xác định rõ ràng, không bị quy hoạch, đủ diện tích đất tối thiểu đối với đất ở tại nông thôn hoặc đất ở đô thị thì Chính quyền huyện Nhơn Trạch phải chấp thuận Cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu của ông Đào Văn Toan. Đây được xem là minh chứng sinh động trong việc tuân thủ và áp dụng quy định của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người sử dụng đất hiện nay. Việc Phòng TNMT và UBND huyện Nhơn Trạch từ chối cấp giấy chứng nhận vì cộng dồn các đợt tách thửa của ông Toan để nói ông Toan đã tách trên 10 thửa là hoàn toàn trái pháp luật đồng thời đi ngược lại đối với Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND nêu trên về việc xin tách thửa, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ông Toan có quyền khiếu nại, khởi kiện về quyết định hành chính, hành vi hành chính đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) trong những trường hợp này”.

Luật sư Chung nói thêm: “Trong vấn đề này, nếu UBND huyện Nhơn Trạch thấy Quyết định 25 của tỉnh chưa được chặt chẽ thì có nhiệm vụ đề xuất bổ sung, sửa đổi chứ không thể áp dụng trái quy định, sai luật”.

Còn về việc tách thửa của ông Toan có dấu hiệu “hình thành khu dân cư tự phát”, Luật sư Chung cho biết thêm: “Rất buồn cười với cách suy diễn này của chính quyền huyện Nhơn Trạch. Cơ quan chức năng phải căn cứ vào pháp luật để thực thi, không thể suy diễn vấn đề vô căn cứ. Nói như ông Toan, nếu ông bán 09 thửa tách đợt 1 cho 9 người, sau đó mỗi người tự tách ra 9 thửa khác nhau thì chính quyền Nhơn Trạch sẽ trả lời như thế nào?”.

Hiện vụ việc đang được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở TNMT và các cơ quan liên quan kiểm tra làm rõ.❏

Thái Sơn