Điều chỉnh kích thước chữ

Ba Chẽ- Quảng Ninh: Nhiều chỉ tiêu tăng mạnh

(CLO) 10 tháng năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu về Kinh tế - Xã hội của huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Nổi bật là thu NSNN và xây dựng nông thôn mới.

Báo nói Công luận

Tổng thu NSNN 10 tháng trên địa bàn huyện đạt trên 24 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán tỉnh giao và tăng 39% so với cùng kỳ. Với đà thu này, ước cả năm sẽ đạt trên 29 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã triển khai 42 dự án, công trình hạ tầng, chủ yếu là hạ tầng giao thông, kênh mươn; trong đó có 29 dự án, công trình mới. Tổng giá trị đã thực hiện đến thời điểm này là trên 5,3 tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch vốn (kế hoạch vốn là 6,354 tỷ đồng) và đã giải ngân trên 3 tỷ đồng, đạt 47,3% kế hoạch. 

Các xã trên địa bàn huyện đang khẩn trương hoàn thành thi công và giải ngân các nguồn vốn triển khai các công trình, dự án hạ tầng đảm bảo đúng tiến độ và phát huy hiệu quả cao. Năm nay có 2 xã (Đạp Thanh và Nam Sơn) thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn và 1 xã (Thanh Lâm) đạt chuẩn nông thôn mới.

Quảng trường 4/10 huyện Ba Chẽ (Ảnh T/L) 

Số hộ nghèo giảm mạnh, vượt chỉ tiêu đề ra là 370 hộ; trong đó có 104 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Huyện cũng đảm bảo hoàn thành tiến độ cải thiện nhà ở cho người có công, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo chương trình 167 giai đoạn 2.

Công tác giáo dục, y tế được chăm lo chu đáo. Cải cách hành chính tiếp tục đi vào chiều sâu với 99,99% TTHC cấp huyện, xã đều được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn.

Nông nghiệp đảm bảo 100% diện tích gieo trồng, phát triển chăn nuôi; trồng rừng tập trung đạt trên 3.000 ha, đạt 100% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 74,%, tăng 15% cùng kỳ, đứng đầu toàn tỉnh.

Nguyễn Quân