Điều chỉnh kích thước chữ

Bà Lê Thị Thanh Trà giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết phê chuẩn bà Lê Thị Thanh Trà, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Audio
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Thanh Trà được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Thanh Trà được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1246/NQ-UBTVQH14, phê chuẩn kết quả bầu bà Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tuyên Quang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Lê Thị Thanh Trà giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang kể từ ngày 22/3/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH14, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Triệu Kim Long, do nghỉ chế độ hưu trí và đã được HĐND tỉnh Tuyên Quang miễn nhiệm trước đó.

Được biết, ngày 22/3 vừa qua, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, các đại biểu đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Triệu Kim Long; bầu bà Lê Thị Thanh Trà giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

PV