Điều chỉnh kích thước chữ

Bà Nguyễn Thị Hồng kiêm chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội

(CLO) Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa được Thủ tướng bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Audio
Bà Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: VNN

Bà Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: VNN

Tại Quyết định 1989/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bà Hồng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được điều động, phân công công tác khác.

Bà Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, quê quán tại Hà Nội. Bà Hồng từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Chính sách tiền tệ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

PV