Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Giang: Chỉ rõ hàng loạt sai phạm, tồn tại, hạn chế tại Sở GTVT

(CLO) Làm việc về kiểm điểm tình hình thực hiện một số nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải theo Kết luận 231-KL/TU ngày 31/7/2019 của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang, ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho rằng, quá trình triển khai thực hiện, Sở GTVT còn có nhiều tồn tại, hạn chế…

Báo nói Công luận

Cụ thể, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công do Sở làm chủ đầu tư nhìn chung đều chậm; quá trình thực hiện thiếu đồng bộ; chất lượng hồ sơ, công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán còn nhiều hạn chế, sai sót dẫn đến phải bổ sung, làm rõ hoặc chỉnh sửa, thẩm định lại; chưa tích cực, chủ động làm việc với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan để giải quyết các vướng mắc liên quan đến chủ trương, phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến Quốc lộ.

Ông Bùi Thế Sơn - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Giang. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Ông Bùi Thế Sơn - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Giang. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Công tác bảo trì, sửa chữa đường bộ còn nhiều hạn chế, tiến độ thực hiện chậm; một số tuyến đường hư hỏng nặng nhưng chưa được tổ chức sửa chữa kịp thời (như QL31, ĐT292,...); 02 gói thầu xây lắp công trình sửa chữa định kỳ đường địa phương phải huỷ hợp đồng và tổ chức đấu thầu lại làm ảnh hưởng đến tiến độ chung, nguy cơ chậm hoàn thành và không giải ngân hết số vốn được giao theo kế hoạch.

Sở GTVT Bắc Giang triển khai thực hiện Kết luận số 213-KL/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang chưa triệt để, nhiều nội dung đã đưa vào kế hoạch khắc phục nhưng chậm triển khai thực hiện; thực hiện một số nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao chưa nghiêm túc; nội dung tham mưu còn sai sót; lựa chọn một số nhà thầu năng lực hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện các dự án.

TB kết luận của UBND tỉnh Bắc Giang

TB kết luận của UBND tỉnh Bắc Giang

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông vận tải nghiêm túc rút kinh nghiệm; tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện và hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng gồm: Đối với các dự án đầu tư công được giao làm chủ đầu tư, cần tổ chức rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn các nhà thầu tư vấn, công tác thẩm định các công trình để đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo:

Dự án cầu dân sinh vượt QL1, QL37: Thi công hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2019.

Dự án cải tạo, sửa chữa QL17 (Km72+500 - Km88): Hoàn thành các thủ tục, điều kiện để khởi công công trình trong tháng 12/2019 và giải ngân hết số vốn được giao theo đúng quy định; chỉ đạo thi công trước đoạn cải tuyến, đoạn mở rộng đường cũ sẽ triển khai đồng bộ với dự án sửa chữa mặt đường, nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ Trung ương; chủ trì phối hợp với Sở Tài chính làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan sớm hoàn thành thủ tục bàn giao tài sản kết cầu hạ tầng đường bộ tuyến QL17 theo quy định.

Đối với các dự án cải tạo, nâng cấp QL31, QL37, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu phía Sở GTVT phải chủ động làm việc với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan để xác định rõ phương án đầu tư và kiến nghị Bộ đưa vào danh mục các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong tháng 11/2019, phải báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc thực hiện đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh liên quan.

Đối với công tác bảo trì đường bộ, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang  được yêu cầu phải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2019 (cả quốc lộ và đường địa phương), nhất là 02 công trình phải đấu thầu lại. Khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2020 theo đúng quy định.

Rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn nhà thầu, không để tiếp tục xảy ra tình trạng phải chấm dứt hợp đồng do nhà thầu được lựa chọn không đủ năng lực để thực hiện gói thầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch; rà soát các thủ tục chấm dứt hợp đồng và việc tổ chức đấu thầu lại các gói thầu đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Ngoài ra, Sở GTVT Bắc Giang phải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn, đơn vị sửa chữa đường bộ rà soát, thống nhất phương án sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến QL31 đoạn Lục Nam - Chũ, xong trước ngày 05/11/2019. Trên cơ sở đó, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận phương án sửa chữa khẩn cấp để kịp thời triển khai thực hiện, khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông hiện nay và phục vụ tốt cho Ngày hội trái cây năm 2019 (tổ chức vào cuối tháng 11/2019).

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa tuyến ĐT292 theo đúng nội dung kế hoạch bảo trì đã được phê duyệt. Đối với nội dung đề xuất sửa chữa tuyến ĐT242 đoạn Km3 - Km6 (tại Công văn số 3311/SGTVT-QLKC ngày 25/10/2019), Sở đưa vào kế hoạch bảo trì năm 2020 và chuẩn bị trước các điều kiện để thực hiện sửa chữa ngày sau khi được giao vốn.

Liên quan đến việc thực hiện Kết luận số 213-KL/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang và một số nội dung khác, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũng đã yêu cầu phía Sở GTVT tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận này cũng như các nội dung chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan theo quy định…

Lạng Thương