Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Giang có thêm 3 khu công nghiệp gần 800 ha

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa bổ sung 3 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 800 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Bắc Giang.

Audio
Một góc Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang

Một góc Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Theo đó, Bắc Giang sẽ có thêm 3 khu công nghiệp mới với diện tích gần 800 ha. Trong đó, lớn nhất là khu công nghiệp Yên Lư với diện tích 377 ha tại các xã Yên Lư và Nham Sơn, huyện Yên Dũng.

Tiếp theo là khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng với diện tích 300 ha tại xã Yên Sơn và Bắc Lũng, huyện Lục Nam; khu công nghiệp Tân Hưng với diện tích 105,3 ha tại các xã Tân Hưng và Xương Lâm, huyện Lạng Giang.

Thủ tướng cũng đồng ý mở rộng Khu công nghiệp Quang Châu với diện tích tăng thêm 90 ha tại thị trấn Nếnh và các xã Quang Châu, Vân Trung, huyện Việt Yên; khu công nghiệp Hòa Phú với diện tích tăng thêm 85 ha tại các xã Mai Đình và Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa; Khu công nghiệp Việt Hàn với diện tích tăng thêm 148 ha tại các xã Hồng Thái, Tăng Tiến và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, UBND tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp.

UBND tỉnh Bắc Giang cũng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án tại diện tích đất đưa ra ngoài quy hoạch khu công nghiệp. Đồng thời đảm bảo điều kiện, trình tự, thủ tục giao đất, không làm thất thoát tài sản nhà nước...

Thế Vũ