Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Kạn: Hoàn thành việc đăng ký, cấp con dấu đối với các đơn vị hành chính cấp xã mới được sắp xếp

(CLO) Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của UBTV Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn, đến nay Công an tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành các thủ tục đăng ký, cấp con dấu mới cho các đơn vị hành chính cấp xã mới được sắp xếp trên địa bàn tỉnh.

Audio

Hiện nay, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành các thủ tục trong tiếp nhận, thống kê đối với 186 con dấu cho cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể…thuộc các xã được sáp nhập và đã hoàn thành thủ tục lưu chiểu để phục vụ đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2020 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH bàn giao con dấu mới cho các xã sáp nhập thuộc huyện Na Rì (ảnh CABK)

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH bàn giao con dấu mới cho các xã sáp nhập thuộc huyện Na Rì (ảnh CABK)

Ngoài ra phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh này đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã và các tổ chức đoàn thể quần chúng tại các địa phương được sắp xếp tiến hành thu hồi con dấu cũ vào thời gian hết giờ làm việc hành chính ngày 29/02/2020.

Công tác này có ý nghĩa quan trọng đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành cũng như phục vụ nhu cầu hợp pháp của tổ chức, nhân dân trên địa bàn phục vụ cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

PV