Điều chỉnh kích thước chữ

Bạc Liêu: Bị kỷ luật cảnh cáo vẫn ký quyết định khen thưởng cho chính mình

(CLO) Dù bị kỷ luật cảnh cáo nhưng Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu vẫn ký quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 cho chính mình.

Audio
Trung tâm phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu, nơi ông Phục công tác.

Trung tâm phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu, nơi ông Phục công tác.

Cụ thể, ông Lê Quang Phục, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu (đơn vị đang khuyết chức danh Giám đốc) vừa ký quyết định khen thưởng cho 42 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Trong đó, có chính bản thân ông Phục.

Thế nhưng, điều đáng nói là vào cùng thời điểm ông Phục ký quyết định khen thưởng cho chính mình thì ông cũng nhận quyết định kỷ luật của UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu bằng hình thức cảnh cáo.

Nguyên nhân ông Phục bị cảnh cáo theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu là do chủ quan, thiếu kiểm tra, trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả cho đối tượng bị thu hồi đất tại Dự án Công viên Trần Huỳnh sai quy định, từ đó Kiểm toán Nhà nước đề nghị xuất toán nộp ngân sách với số tiền 4 tỷ 350 triệu đồng.

Đối chiếu với quy định, UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu kết luận, ông Phục vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; điểm a khoản 1, điều 18 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, gây hậu quả lớn.

Minh Luân