Điều chỉnh kích thước chữ

Bạc Liêu: Dự kiến áp dụng 3 phương án cách ly y tế

(CLO) Tỉnh Bạc Liêu dự kiến áp dụng 3 phương án cách ly y tế đối với các trường hợp F1 và người từ vùng dịch vào địa bàn, nhằm đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Audio
Cơ sở cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu.

Cơ sở cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 16/7, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều vừa có văn bản về việc dự kiến áp dụng 3 phương án tổ chức cách ly (đối với F1 và người từ vùng dịch vào tỉnh) theo lộ trình nhằm phù hợp điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tỉnh Bạc Liêu dự kiến thực hiện phương án cách ly tại các khu cách ly tập trung do Nhà nước thiết lập; cách ly tại nhà (có kèm điều kiện) và cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn.

Cụ thể, đối với cách ly tại các khu cách ly tập trung do Nhà nước thiết lập sẽ được điều chỉnh giảm dần về tỷ lệ đối tượng áp dụng để chuyển sang áp dụng các hình thức cách ly khác, nhằm hạn chế nguy cơ quá tải, công tác quản lý không chặt chẽ, lây nhiễm chéo dịch bệnh trong nội khu.

Còn các trường hợp cách ly tại nhà gồm 3 nhóm đối tượng là trẻ em dưới 5 tuổi, người trên 70 tuổi và người bệnh nặng cần có người chăm sóc được Ban Chỉ đạo cấp huyện kiểm tra, xác nhận.

Đối với các đối tượng cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn phải thỏa mãn đầy đủ 4 yếu tố là người đến trở về từ vùng dịch và các đối tượng F1 đã qua xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, phải có nguyện vọng cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn và cam kết tự chi trả các chi phí có liên quan. Đồng thời, ứng trước tối thiểu 70% tổng chi phí (hoặc có biện pháp bảo lãnh tài chính tương đương với mức này) cho cơ sở lưu trú, khách sạn trước khi vào cách ly và cam kết chấp hành các quy định của việc cách ly tại cơ sở lưu trú, khách sạn.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu người vào tỉnh tiếp tục phải được kiểm soát chặt chẽ, khai báo y tế trung thực, rõ ràng. Mọi trường hợp cố tình né tránh không khai báo, khai báo không trung thực hoặc khai báo không kịp thời đều bị xem là vi phạm quy định phòng chống dịch và phải bị xử lý theo mức cao nhất trong khung quy định, kể cả xử lý hình sự nếu gây ra hậu quả…

Minh Luân

Bình Luận