Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Ninh bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

(CLO) Để kiện toàn công tác cán bộ của tỉnh Bắc Ninh, chiều 14/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Nguyễn Quốc Chung giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân (49/49 đại biểu tán thành) và bà Nguyễn Hương Giang giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (50/50 đại biểu tán thành).

Audio

Vào ngày 8/11 vừa qua, đồng chí Nguyễn Quốc Chung và đồng chí Nguyễn Hương Giang đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bầu cử bổ sung và thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Quốc Chung giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% đại biểu có mặt tán thành (49/49 đại biểu) và bà Nguyễn Hương Giang giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, với 100% đại biểu có mặt tán thành (50/50 đại biểu).

Ông Nguyễn Quốc Chung (người được tặng hoa bên trái) giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Ông Nguyễn Quốc Chung (người được tặng hoa bên trái) giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Ông Nguyễn Quốc Chung sinh ngày 2/1/1965, tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trình độ cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ Kinh tế. Ông Nguyễn Quốc Chung từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quốc Chung cho biết: “Trên cương vị công tác mới, tôi sẽ tuyệt đối trung thành và tuân thủ nghiêm túc cương lĩnh, điều lệ, các chủ trương đường lối của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu và nỗ lực hết mình hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao phó. Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Ninh hiệu lực, hiệu quả, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân”.

Bà Nguyễn Hương Giang (người được tặng hoa bên phải) giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bà Nguyễn Hương Giang (người được tặng hoa bên phải) giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bà Nguyễn Hương Giang sinh ngày 4/11/1969, tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục. Bà Nguyễn Hương Giang từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Huyện ủy Gia Bình, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

"Trên cương vị là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, tôi sẽ phấn đấu và học tập, kế thừa kinh nghiệm các đồng chí tiền nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng tỉnh Bắc Ninh đoàn kết, thống nhất, xây dựng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, phát huy lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững”- bà Nguyễn Hương Giang cũng chia sẻ. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX đề ra và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, nhiệm kỳ 2016-2020.

P.V