Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Ninh: Công ty TNHH Ngọc Xanh chậm triển khai dự án, “chây ì” tiền thuế sử dụng đất!

(CLO) Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kết luận số 26/KL-TTr.NV4, thanh tra Dự án khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ với tổng diện tích sử dụng đất là 7.738,5m2, tại phường Võ Cường do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Xanh làm chủ đầu tư.

Audio

Kết luận thanh tra nêu rõ, đến thời điểm thanh tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Xanh (Cty TNHH Ngọc Xanh) đã xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động hạng mục khu nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ 14 căn hộ (07 tầng) các hạng mục còn lại của dự án Cty chưa thực hiện. Cty TNHH Ngọc Xanh chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất và chưa được Sở Tài nguyên & Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Xanh - chủ đầu tư dự án nộp ngay 24.809.448.960 đồng vào ngân sách Nhà nước.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Xanh - chủ đầu tư dự án nộp ngay 24.809.448.960 đồng vào ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, ngày 23/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định số 556/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao cho Cty TNHH Ngọc Xanh để xây dựng khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ với tổng diện tích là 7.738,5m2.

Ngày 26/01/2018, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thuê đất số 10/HĐ-TĐ với Cty TNHH Ngọc Xanh, diện tích đất 3.521,5m2 (đất cây xanh kết hợp mặt nước 1.007m2; đất sân đường nội bộ 1.864,5m2; đất bãi đỗ xe 650m2), thời gian thuê đất đến năm 2053, tiền thuê đất được tính từ ngày 23/9/2016.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đến thời điểm thanh tra Chủ đầu tư (Cty TNHH Ngọc Xanh) đã thực hiện và đưa vào hoạt động hạng mục khu nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ 14 căn hộ (07 tầng) trên diện tích 3.057m2 đất, với tổng giá trị đầu tư đã thực hiện là 72.007.927.000 đồng/108.260.000.000 đồng tổng vốn đầu tư của toàn dự án.

Các hạng mục còn lại của dự án chưa được chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng để triển khai theo quy định, chậm thực hiện trên 6 tháng so với tiến độ đầu tư được duyệt gồm: Hạng mục xây dựng khách sạn 13 tầng; hạng mục cây xanh kết hợp mặt nước; hạng mục sân đường nội bộ và hạng mục bãi đỗ xe. Bên cạnh đó, Cty TNHH Ngọc Xanh chưa triển khai và chưa làm thủ tục về phòng cháy, chữa cháy.

Về nộp tiền sử dụng đất: Ngày 28/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 81/QĐ – UBND, về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất dự án xây dựng khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ. Trong đó, giao đất có thu tiền sử dụng đất xây dựng khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ, diện tích 4.217m2, giá trị quyền sử dụng đất là 97.781.000.000 đồng; thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm diện tích 3.521,5m2, giá trị khu đất tính tiền thuê hàng năm là 14.790.300.000 đồng. Thời hạn thuê đất đến ngày 08/12/2053.

Kết quả thanh tra, Cty TNHH Ngọc Xanh thực hiện chưa nghiêm túc việc nộp tiền sử dụng đất của dự án theo Thông báo của cơ quan thuế, tổng số tiền sử dụng đất Cty chưa thực hiện là 21.397.488.960 đồng; tiền chậm nộp tiền sử dụng đất do Cục Thuế tỉnh xác định tính đến tháng 6/2019 là 3.412.000.000 đồng, đến nay Cty TNHH Ngọc Xanh chưa thực hiện.

Với những kết quả nói trên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đề nghị Cục Thuế tỉnh đôn đốc và xử lý theo thầm quyền đối với Cty TNHH Ngọc Xanh do chậm nộp thuê tiền sử dụng đất.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra, Cty TNHH Ngọc Xanh phải có văn bản đề nghị xin gia hạn dự án 24 tháng gửi UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét, quyết định gia hạn.

Cty TNHH Ngọc Xanh nộp ngay số tiền 24.809.448.960 đồng vào ngân sách Nhà nước theo quy định; hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án theo nội dung, Văn bản số 3473/UBND-XDCB của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và triển khai dự án theo tiến độ phê duyệt.

Đắc Nguyên