Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Ninh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế

(CLO) Xác định công tác tuyên truyền - hỗ trợ DN và người nộp thuế (NNT) giữ vai trò quan trọng trong công tác thu ngân sách Nhà nước, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ và coi đó là một kênh quan trọng cung cấp thông tin cho NNT.

Audio

Sự kiện: nộp thuế

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền - hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người nộp thuế, trong 9 tháng đầu năm 2019, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tăng số thu cho ngân sách. Ngoài việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Cục Thuế đã chủ động ban hành các văn bản triển khai công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT nhằm phổ biến, hỗ trợ pháp lý cho DN. Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho NNT kinh doanh và thực thi pháp luật thuế.

Trụ sở Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Trụ sở Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng khác nhau. Trong đó tập trung tuyên truyền, triển khai các chế độ, chính sách mới theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, nhất là các chế độ, chính sách có liên quan đến các thủ tục hành chính. Ngoài việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Cục Thuế đã chủ động ban hành các văn bản triển khai công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT nhằm phổ biến, hỗ trợ pháp lý cho DN. Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho NNT kinh doanh và thực thi pháp luật thuế.

Hàng tháng duy trì thực hiện phối hợp với Đài phát thanh & Truyền hình tỉnh Bắc Ninh thực hiện chuyên mục "Thuế với cuộc sống" thời lượng 15 phút, phát sóng 2 lượt trong tháng; đồng thời thường xuyên đưa tin trên chương trình thời sự về chính sách pháp luật thuế, công tác quản lý thu thuế và đôn đốc nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh, công tác sáp nhập các phòng, các chi cục thuế khu vực.

Ngoài ra, còn thực hiện tốt công tác hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ qua điện thoại, thư điện tử… đã giúp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về thuế cho DN, cùng với việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Qua đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp người nộp thuế rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí để thực hiện nghĩa vụ thuế và phát triển sản xuất - kinh doanh.

Phối hợp với Báo Bắc Ninh mỗi tháng đăng từ 2-5 tin, bài tuyên truyền về công tác thu thuế, chính sách pháp luật thuế. Ngoài ra Phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo Cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, các tạp chí chuyên ngành trong nước về công tác cải cách TTHC thuế của Cục Thuế để các các DN trong và ngoài tỉnh có góc nhìn tổng thể nhằm thu hút đầu tư vào Bắc Ninh.

Cung cấp các văn bản chính sách chế độ mới, các ấn phẩm tuyên truyền, hướng dẫn về thuế cho NNT. Đăng tải lên Website của Cục Thuế những đơn vị thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế và những doanh nghiệp vi phạm pháp luật thuế; dây dưa nợ đọng thuế bị cưỡng chế thuế; doanh nghiệp ngừng, nghỉ, giải thể, phá sản…

Bộ phận một cửa Cục Thuế Bắc Ninh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế với ngân sách.

Bộ phận một cửa Cục Thuế Bắc Ninh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế với ngân sách.

Đi đôi với công tác tuyên truyền, hỗ trợ, Cục Thuế tỉnh còn thường xuyên tổ chức đối thoại với DN và NNT để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, bố trí công chức có đủ năng lực để tư vấn, giải đáp thỏa đáng các vấn đề về chính sách, thủ tục về thuế. Mới đây, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị khen thưởng, tuyên dương người nộp thuế có thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế. Qua việc tuyên dương khen thưởng kịp thời NNT đã khích lệ được phong trào thi đua nộp thuế của NNT. Thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng tại Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cũng đã củng cố kiện toàn bộ phận “một cửa” tại văn phòng Cục Thuế và các đơn vị trực thuộc hoạt động đem lại hiệu quả cao, phối hợp chặt chẽ với Bộ phận “một cửa liên thông” của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát kịp thời các thủ tục theo quy định, hướng dẫn người dân bổ sung hồ sơ cụ thể, kịp thời. Thực hiện việc luân chuyển, giải quyết nhanh chóng chính xác, đúng thời gian, tránh để NNT và Nhân dân đi lại nhiều lần. Đẩy mạnh triển khai, vận hành và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế. Không ngừng nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, phục vụ công tác quản lý thuế, góp phần nâng cao năng lực cán bộ thuế, hiện đại hóa hệ thống thuế và đảm bảo phục vụ tốt hơn Người nộp thuế (NNT) và người dân góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2017 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Thời gian tới, bên cạnh thực hiện tốt công tác quản lý thu, tăng cường chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, Cục Thuế tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ tất cả các khâu, các bộ phận dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng để NNT biết, hiểu và đồng thuận thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế. Đồng thời, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động đối thoại với DN, người nộp thuế nhằm nắm bắt, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của DN về chính sách thuế.

Minh Hằng