Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Ninh: Điểm sáng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(CLO) Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, 10 năm qua, Bắc Ninh được đánh giá là địa phương giành được nhiều thành tựu nổi bật trong việc xây dựng NTM, bảo đảm đúng hướng và hiệu quả, coi trọng sự hài hòa về phát triển nông thôn gắn liền với phát triển đô thị.

Audio

10 năm - những thành tựu nổi bật

Năm 2010, khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM, tỉnh Bắc Ninh mới đạt bình quân 8,84 tiêu chí/xã. Sau 10 năm triển khai thực hiện, Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, hiệu quả sản xuất nông nghiệp ngày càng cao, cơ sở hạ tầng nông thôn khang trang, cảnh quan, môi trường sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Về tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM, đến hết tháng 7 năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã có 89/97 xã (91,75%) được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 55,67% so với cuối năm 2015), cao hơn nhiều so với mức đạt chuẩn bình quân của vùng Đồng bằng sông Hồng (83,59%) và cả nước (50,26%). Trong đó, 3 huyện (Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình), thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh có 100% các xã được công nhận đạt chuẩn NTM và thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I.

Trong 10 năm qua, diện mạo nông thôn Bắc Ninh đã có những đổi mới tích cực, toàn diện.

Trong 10 năm qua, diện mạo nông thôn Bắc Ninh đã có những đổi mới tích cực, toàn diện.

“10 năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội từ tỉnh đến cơ sở triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đến nay, bộ mặt nông thôn mới của toàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Từ phong trào xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt”- Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Một trong những điểm nhấn quan trọng dễ nhận thấy trong sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, xây dựng NTM  nói riêng của tỉnh Bắc Ninh đó là sự hài hòa về phát triển nông thôn với phát triển đô thị: đô thị hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, là thị trường lớn để tiêu thụ nông sản từ nông thôn; ngược lại, nông thôn chính là vành đai xanh, giúp đô thị giảm tải áp lực về gia tăng dân số cơ học và môi trường.

Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp và từng bước phát triển nhanh theo hướng đô thị hoá, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá với quy mô ngày càng lớn. Tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động của ngành công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh. Đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện; các giá trị văn hóa truyền thống không ngừng được gìn giữ, bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Đặc biệt, đến nay NTM.

Chung tay vì một Bắc Ninh đô thị văn minh trong tương lai

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM còn một số tồn tại, đó là: Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn còn những bộ phận chuyển dịch chậm; phát triển kinh tế chưa đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh; kinh tế hộ còn nhỏ; kinh tế hợp tác chưa có chuyển biến rõ nét, hiệu quả chưa cao; quá trình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị chưa nhiều, hiệu quả thấp; tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số nơi, đặc biệt là khu vực làng nghề chưa được giải quyết triệt để,…

Hội viên Hội LHPN phụ nữ huyện Lương Tài chăm sóc đường hoa hai bên đường.

Hội viên Hội LHPN phụ nữ huyện Lương Tài chăm sóc đường hoa hai bên đường.

Với quan điểm “nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược; nông thôn mới là căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt; người nông dân là chủ thể”; phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục hướng tới nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, nhất là chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất; bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường để xây dựng nông thôn mới bền vững; tiếp tục phát huy lợi thế trong phát triển kinh tế để hỗ trợ phát triển cho vùng nông thôn.

Mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh là hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020, tạo tiền đề trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022; Cấp Huyện: đưa Huyện Gia Bình và huyện Lương Tài đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cấp xã: 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (vùng Đồng bằng sông Hồng là 40%) và khoảng 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (vùng Đồng bằng sông Hồng là 10%). Các công trình hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế) đảm bảo hiện đại, được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đến năm 2025 tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Phát động phong trào thi đua “Bắc Ninh chung tay xây dựng NTM” giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bắc Ninh kêu gọi các cấp, ngành cần thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về Chương trình xây dựng NTM, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Tiếp tục huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng NTM; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở những xã đạt chuẩn NTM, từng bước nâng cấp thành xã NTM kiểu mẫu, bền vững. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng NTM, kịp thời tuyên dương các điển hình, nhân tố mới, cách làm hay, tạo không khí thi đua sổi nổi, rộng khắp. Các đơn vị chức năng thực hiện tốt vai trò trong xây dựng, triển khai Cuộc vận động; phát huy vai trò tự chủ của nhân dân; vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, đóng góp công sức xây dựng NTM, đô thị văn minh… Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng NTM chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Bắc Ninh là một trong những mũi nhọn của “vùng tam giác” kinh tế trọng điểm gồm Thủ đô Hà Nội - Bắc Ninh - Vĩnh Phúc, "mảnh đất quan họ” đang vươn mình mạnh mẽ với một diện mạo mới. Bắc Ninh trong tương lai hứa hẹn không chỉ trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, mà tầm nhìn trong tương lai Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố có tính chất tương đồng trong khu vực và thế giới.

Minh Hằng