Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Ninh: Nhiều doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế và bảo hiểm

(CLO) Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra nhiều vi phạm pháp luật về thuế và bảo hiểm khi tiến hành thanh tra 7 doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, cơ quan Thanh tra đã kiến nghị thu hồi hơn 389 triệu đồng của 5 doanh nghiệp và yêu cầu 3 doanh nghiệp điều chỉnh giảm số lỗ chuyển các năm tiếp theo số tiền hơn 815 triệu đồng.

Báo nói Công luận

Theo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, trong 7 công ty (Cty) được thanh tra có 3 Cty 100% vốn đầu tư nước ngoài; 4 Cty có vốn đầu tư trong nước. Các Cty được thanh tra chủ yếu thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có 4 Cty sản xuất, kinh doanh có lãi và 3 Cty hoạt động sản xuất, kinh doanh thua lỗ. 

Thanh tra chỉ rõ, công tác hạch toán kế toán của một số Cty còn có sai sót dẫn đến việc xác định một số khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng chưa chính xác.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kết luận nhiều doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế và bảo hiểm  (Ảnh minh họa)

Cụ thể, khi thanh tra Cty TNHH M&C ELECTRONICS VINA đã xác định một số khoản thuế phải nộp ngân sách Nhà nước không đúng. Cty hạch toán một số chi phí không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, không hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tổng số tiền hơn 110 triệu đồng. Tại Cty TNHH C&Y VINA, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 lỗ hơn 22,5 tỷ đồng; năm 2017, Cty báo lỗ hơn 26 tỷ đồng. 

Kết quả thanh tra cho thấy, Cty đã xác định một số khoản thuế phải nộp ngân sách Nhà nước chưa chính xác; hạch toán một số khoản chi phí giá vốn, chi phí không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, không hóa đơn, chứng từ hợp pháp trong 2 năm là hơn 563 triệu đồng. Đoàn thanh tra xác định, số lỗ năm 2016, 2017 của Cty giảm hơn 563 triệu đồng. Trong năm, Cty cũng tính thiếu một số khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài. 

Tại Cty TNHH MTV Thực phẩm Á Châu Bắc Ninh đã để xảy ra nhiều vi phạm trong hạch toán các khoản chi. Năm 2016, hạch toán một số khoản chi phí không phục vụ sản xuất kinh doanh. Năm 2017, Cty lại xác định một số khoản thuế phải nộp ngân sách Nhà nước chưa chính xác. Cty hạch toán khoản chi làm phim quảng cáo hơn 1,4 tỷ đồng vào chi phí doanh nghiệp năm 2017 là chưa phù hợp. Ngoài ra, Cty cũng ký hợp đồng cho mượn văn phòng với Cty Cổ phần Thực phẩm Á Châu - chi nhánh Bắc Ninh diện tích 20m2 không thu tiền là không phù hợp, bởi phần thu nhập này không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế.

Ngoài ra, kết luận thanh tra chỉ rõ Cty TNHH M&C ELECTRONICS VINA; Cty TNHH C&Y VINA; Cty Cổ phần Việt Long; Cty TNHH MTV Thực phẩm Á Châu Bắc Ninh chưa đảm bảo quyền lợi cho người lao động, huy động người lao động tăng ca quá số giờ theo quy định của Luật Lao động, trong đó có doanh nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động chưa kịp thời và đầy đủ.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị thu hồi hơn 389 triệu đồng của 5 Cty, gồm: Cty TNHH M&C ELECTRONICS VINA; Cty Cổ phần Ngân Sơn; Cty TNHH C&Y VINA; Cty Cổ phần Việt Long và Cty TNHH MTV Thực phẩm Á Châu Bắc Ninh. Yêu cầu 3 Cty (Cty TNHH C&Y VINA; Cty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ dược phẩm Đông Á; Cty TNHH Dược phẩm Vellpharm Việt Nam) điều chỉnh giảm số lỗ chuyển các năm tiếp theo số tiền hơn 815 triệu đồng. Đồng thời, các Cty phải chấp hành đầy đủ chế độ kế toán theo quy định; thực hiện nghiêm các chính sách bảo hiểm đối với người lao động; khắc phục tình trạng huy động người lao động làm tăng ca, quá giờ...

PV