Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Ninh: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020

(CLO) Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành kinh tế và các mặt của đời sống xã hội, tổng thu từ thuế 9 tháng đầu năm của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đạt thấp so với dự toán cũng như thấp hơn so với cùng kỳ.

Audio

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bắc Ninh sẽ nỗ lực thực hiện các giải pháp để đảm bảo đạt số thu ở mức cao nhất trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020.

Khó khăn và thách thức

Theo báo cáo, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 là 17.103 tỷ đồng/Dự toán 22.756 tỷ đạt 75% dự toán, giảm 3% so với cùng kỳ. Trong đó: Tổng thu từ thuế, phí là 13.030 tỷ đồng/Dự toán 19.540 tỷ đạt 67% DT, giảm 7% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất 4.056 tỷ đồng/Dự toán 3.200 tỷ đạt 127% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Số thu 9 tháng đầu năm 2020 đạt thấp so với dự toán cũng như thấp hơn nhiều so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính do số thuế, tiền thuê đất của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuế tại Bắc Ninh.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuế tại Bắc Ninh.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Bắc Ninh đã thực hiện tốt tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời triển khai và quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức thực hiện tốt hỗ trợ và tuyên truyền chính sách thuế cho người nộp thuế (NNT). Phối hợp với Đài phát thanh & truyền hình, Báo Bắc Ninh thực hiện chuyên mục “Thuế và cuộc sống” phát sóng đều đặn hằng tuần để tuyên truyền, vận động NNT chấp hành tốt pháp luật thuế, phổ biến chính sách thuế mới để NNT biết và thực hiện. Cập nhật liên tục, kịp thời các chính sách thuế mới, các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ NNT.

Thường xuyên rà soát thông tin NNT trên ứng dụng, kịp thời đôn đốc NNT bổ sung thông tin thay đổi gửi cơ quan Thuế để phục vụ cho công tác quản lý thuế. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Bắc Ninh có 1.960 doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,66% so với cùng kỳ năm 2019; có 583 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh (9 tháng năm 2019 có 433 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh), tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2019; có 638 doanh nghiệp ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh (9 tháng 2019 có 353 doanh nghiệp ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh), tăng 80,7% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy tính đến nay, Bắc Ninh có 13.763 doanh nghiệp đang hoạt động.

Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc kê khai thuế, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành kể cả về kê khai sát với kết quả kinh doanh và thời gian chấp hành theo quy định của Luật quản lý thuế. Bên cạnh đó, Cục thuế Bắc Ninh cũng không ngừng nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, phục vụ công tác quản lý thuế, góp phần nâng cao năng lực cán bộ thuế, hiện đại hóa hệ thống thuế và đảm bảo phục vụ tốt hơn NNT, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện Chính phủ điện tử.

Triển khai dịch vụ đăng ký thuế điện tử, khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, gửi tra soát điện tử, xác nhận số nộp ngân sách NN điện tử dành cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế quản lý đã vừa góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, vừa góp phần phòng chống dịch covid-19 và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp. Góp phần đẩy mạnh giao dịch công trực tuyến giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân NNT với cơ quan Thuế trên Cổng dịch vụ công quốc gia lên mức độ 3,4 với 124 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của “đại dịch” Covid-19 khả năng thu ở một số khu vực, khoản thu còn hạn chế chưa sát với thực tế, nguyên nhân do tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động. Dịch Covid-19 đã có tác động rất lớn đến các hoạt  động  sản xuất, giao thương, dịch vụ, nhất là sản xuất của khu vực FDI liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu và các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ của khối kinh tế tư nhân gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Giải pháp hoàn thành thu ngân sách năm 2020

Trong thời gian 3 tháng còn lại của năm 2020, Bắc Ninh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; phân tích, đánh giá cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, nguồn thu, sắc thuế, xác định rõ các nguồn thu, loại thuế còn thất thu để có giải pháp quản lý hiệu quả. Rà soát các nguồn thu còn dư địa, còn tiềm năng để khai thác tăng thu, bù đắp một phần số hụt thu ngân sách do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Đồng thời UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thẩm định giá đất cụ thể; ban hành thông báo tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản kịp thời. Tiếp tục triển khai các đề án tăng thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, dịch vụ cửa khẩu, quản lý xăng dầu. Rà soát nguồn thu, tăng cường khai thác tăng thu ở tất cả các lĩnh vực, các hoạt động kinh tế. Triển khai các đề án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế.

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch điều chỉnh năm 2020. Chú trọng rà soát, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế đảm bảo 100% hồ sơ khai thuế GTGT và 20% các loại hồ sơ khác của toàn bộ NNT đang hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích rà soát kỹ các đối tượng rủi ro, đồng thời đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT.

                                                                               Minh Hằng