Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Ninh: Thông qua chủ trương sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

(CLO) Ngày 7/4, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 17, kỳ họp bất thường theo hình thức trực tuyến với 42 điểm cầu. Kỳ họp đã thông qua chủ trương sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Audio

Sau khi xem xét, thảo luận về Tờ trình của UBND tỉnh về chủ trương sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh biểu quyết nhất trí cao thông qua Nghị quyết thông qua việc sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2020 để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, theo kịch bản từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 (kinh phí ở cấp độ sau đã bao gồm kinh phí của các cấp độ trước đó). Kinh phí này để mua sắm cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị y tế; Thuốc, vật tư tiêu hao, khẩu trang, trang phục bảo hộ, hóa chất, tuyên truyền; Hỗ trợ tiền ăn và phụ cấp phòng, chống dịch cho các đối tượng; Phụ cấp cộng tác viên, tình nguyện viên.

Quang cảnh kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Dự kiến tổng kinh phí ở cấp độ 1 là hơn 40,6 tỷ đồng; Cấp độ 2 gần 90,4 tỷ đồng; Cấp độ 3 hơn 201 tỷ đồng; Cấp độ 4 gần 460 tỷ đồng; Cấp độ 5 dự kiến trên 1.400 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được lấy từ dự phòng ngân sách địa phương năm 2020 (470 tỷ đồng); Thu hồi dự toán chi thường xuyên của các nhiệm vụ chưa phân bổ chi tiết đến đơn vị sử dụng ngân sách (390 tỷ đồng); Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản chưa phân bổ (125 tỷ đồng); Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh (45 tỷ đồng); Nguồn bổ sung có mục tiêu của trung ương (trên 240 tỷ đồng); Đề nghị Trung ương cho sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường (131 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thống nhất phân cấp nhiệm vụ chi. Đối với kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất khử trùng, hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm. Đối với kinh phí chi trả phụ cấp của thành viên Ban Chỉ đạo; phụ cấp cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác chống dịch thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm. Trường hợp địa phương chi cho công tác phòng, chống dịch lớn mà sau khi sắp xếp lại ngân sách, sử dụng hết dự phòng vẫn chưa đủ nguồn thì ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ để các địa phương có đủ nguồn lực thực hiện…

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung khẳng định: Nghị quyết vừa được thông qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan tới huy động nguồn lực đáp ứng công tác phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh theo yêu cầu của tình hình thực tiễn hiện nay. Để Nghị quyết triển khai thực hiện có hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị mỗi tập thể, cá nhân, các cấp, các ngành được phân công thực hiện nhiệm vụ cần xác định rõ trọng trách của mình khi sử dụng nguồn kinh phí này. Quá trình sử dụng vừa phải bảo đảm kịp thời phục vụ cho việc phòng, chống dịch bệnh, vừa phải bảo đảm thực hiện chặt chẽ theo đúng các quy định của pháp luật. Vật tư, hàng hóa, thiết bị bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng. Các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý thật nghiêm khắc các hành vi vi phạm, tuyệt đối không để thất thoát, tham nhũng.

Minh Hằng