Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa sắp thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Theo Quyết định 241/QĐ-TTg, dự kiến sẽ có 3 tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương gồm Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa.

Audio
Một góc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Một góc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 241/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, dự kiến tỉnh Bắc Ninh sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc trung ương theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự kiến tỉnh Khánh Hòa là thành phố trực thuộc trung ương theo Kết luận 53-KL/TW ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tại Thủ đô Hà Nội có 5 huyện dự kiến thành lập quận bao gồm các huyện Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện phân loại đô thị theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; rà soát công tác quy hoạch đô thị, hướng dẫn các địa phương lập đề án phân loại đô thị; tổ chức thực hiện thẩm định, công nhận loại đô thị hoặc thẩm định trình cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, định kỳ kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tích hợp kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 trong quá trình tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị quốc gia bảo đảm phát triển hệ thống đô thị toàn quốc thống nhất qua các thời kỳ.

Thủ tướng cũng giao chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức rà soát, thực hiện phân loại đô thị trên địa bàn đáp ứng quy định của pháp luật về phân loại đô thị và Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

T.Toàn