Điều chỉnh kích thước chữ

Bài 2: Hành trình đi tìm công lý của các cổ đông

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Quảng Nam giải quyết "siêu tốc" đơn của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DIC Hội An – hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, tạo cơ hội cho DIC Hội An phát hành cổ phiếu ra thị trường. Với niềm tin vào sự công tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương, cổ đông lại vác đơn cầu cứu cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam.

Báo nói Công luận

Phớt lờ kiến nghị của Viện KSND

Ngày 29/10/2018, Viện KSND tỉnh Quảng Nam đã có kiến nghị về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời gửi cho Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam. Trong đó nhấn mạnh, ngày 26/10/2018, Viện KSND tỉnh Quảng Nam nhận được quyết định số 01 ngày 24/10 của TAND tỉnh Quảng Nam về việc hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã áp dụng tại quyết định số 01 ngày 19/10 trong vụ kiện đang được Tòa án giải quyết “Tranh chấp giữa cổ đông công ty với các thành viên HĐQT công ty”.

 Kiến nghị của VKSND tình Quảng Nam về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Theo quan điểm của Viện KSND tỉnh Quảng Nam: Tại biên bản làm việc ngày 21/9/2018, giữa HĐQT DIC Hội An và các cổ đông đã thống nhất các nội dung: ông Lê Quốc Kỳ Quang sở hữu 500.000 cổ phiếu, chiếm 17,15% tổng số cổ phần phổ thông; bà Phạm Thị Tuyết Mai sở hữu 446.100 cổ phiếu, chiếm 17% tổng số cổ phần phổ thông từ ngày 20/7/2018; ông Dương Ngọc Hải – đại diện theo ủy quyền Công ty cổ phần United Holdings sở hữu 400.000 cổ phiếu, chiếm 13,72% tổng số cổ phần phổ thông; tổ chức đại hội cổ đông bất thường; điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ… thống nhất bổ sung ông Lê Quốc Kỳ Quang là thành viên HĐQT của công ty, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của nhóm cổ đông.

Tuy nhiên sau khi mua cổ phần, ông Lê Quốc Kỳ Quang và các cổ đông khác không được DIC Hội An lập thủ tục vào sổ cổ đông, thực hiện việc niêm yết tại công ty và cả trên trang điện tử của công ty. Đồng thời trong danh sách các cổ đông được chào bán hơn 2,7 triệu cổ phần riêng lẻ kèm theo Nghị quyết số 26 ngày 5/10/2018 của HĐQT DIC Hội An thì các cổ đông là ông Lê Quốc Kỳ Quang, bà Phạm Thị Tuyết Mai và ông Dương Ngọc Hải không có tên.

Việc không thực hiện các nội dung đã thống nhất nêu trên của DIC Hội An là vi phạm quy định tại Điều 114, Điều 121 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Đã xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông là ông Lê Quốc Kỳ Quang, bà Phạm Thị Tuyết Mai và ông Dương Ngọc Hải.

Theo đó, Viện KSND cho rằng Quyết định số 01 ngày 19/10/2018 về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND tỉnh Quảng Nam “Cấm Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hội An và các thành viên HĐQT của công ty gồm các ông Trần Đình Lợi, Bùi Văn Sự, Trần Văn Việt, Trần Minh Toàn tạm dừng việc phát hành đợt cổ phiếu mới của công ty là đúng quy định của pháp luật”.

Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm minh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Viện KSND tỉnh Quảng Nam kiến nghị TAND tỉnh Quảng Nam xem xét lại việc ra quyết định ngày 24/10/2018 về việc hủy bỏ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Vì quyết định ngày 19/10/2018 và quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 22/10 của TAND tỉnh Quảng Nam là đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, TAND tỉnh Quảng Nam đã không chấp nhận kiến nghị này của Viện KSND tình Quảng Nam.

Tạm dừng phát hành cổ phiếu DIC Hội An

Mặc dù phớt lờ kiến nghị “xem xét lại việc ra quyết định hủy bỏ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Viện KSND tỉnh Quảng Nam, thế nhưng TAND tỉnh Quảng Nam lại bất ngờ có văn bản đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước tạm dừng xem xét hồ sơ phát hành cổ phiếu của DIC Hội An.

 TAND tỉnh Quảng Nam đề nghị tạm dừng xem xét hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của DIC Hội An

Cụ thể, ngày 30/10/2018, Thẩm phán Cao Thị Huyền - TAND tỉnh Quảng Nam đã ký Công văn số 02/CV-TA gửi cấp tốc cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, với nội dung: “TAND tỉnh Quảng Nam đang thụ lý vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 07/TB-TLVA ngày 26/10/2018 đối với nguyên đơn là ông Lê Quốc Kỳ Quang và bị đơn là các thành viên HĐQT của DIC Hội An về việc “Tranh chấp giữa các cổ đông với các thành viên HĐQT”.

Tuy nhiên, hiện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An lại đang tiến hành thủ tục để phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo Nghị quyết số 10 ngày 7/4/2018 của Đại hội cổ đông và Nghị quyết số 26 ngày 5/10/2018 của HĐQT DIC Hội An. Nên để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện và các cổ đông của DIC Hội An, TAND tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước tạm dừng việc xem xét hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của DIC Hội An để đảm bảo việc giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết liệt hơn, TAND tỉnh Quảng Nam còn đề nghi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thu hồi các văn bản, thủ tục liên quan đến việc cho phép phát hành cổ phiếu đến khi có phán quyết có hiệu lực của Tòa án nếu Ủy ban chứng khoán lỡ chấp thuận hồ sơ xin phát hành cổ phiếu DIC Hội An.

Động thái ngăn chặn quyết liệt này của TAND tỉnh Quảng Nam lại trở nên bất thường khi trước đó một ngày, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản cho phép DIC Hội An bán cổ phiếu riêng lẻ. Và lập tức ngay sau đó, ông Trần Đình Lợi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DIC Hội An đã công khai thông báo chào bán cổ phiếu trên sàn.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các cổ đông chiến lược đang nắm giữ gần 60% cổ phần chi phối tại DIC Hội An, ông Lê Quốc Kỳ Quang liên tiếp có đơn xin ngăn chặn việc phát hành bán cổ phiếu riêng lẻ của DIC Hội An gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, đề nghị cơ quan này thực hiện ngay biện pháp thu hồi các thủ tục cho phép phát hành cổ phiếu riêng lẻ của DIC Hội An.

Ngoài ra, cổ đông cũng đã có đơn đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam không cho DIC Hội An điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp, dừng việc xem xét thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của DIC Hội An… cho đến khi có quyết định của tòa án.

Thanh Hải