Điều chỉnh kích thước chữ

Bài 3: Nghi vấn giả mạo giấy ủy quyền để thông qua Nghị quyết phát hành cổ phiếu?

(CLO) Khẳng định không có mặt và cũng không ủy quyền cho bất kỳ ai tham dự Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 27/4/2018, thế nhưng Nghị quyết phát hành cổ phiếu riêng lẻ vẫn được biểu quyết thông qua tại Đại hội, đã khiến nhiều cổ đông đặt ra nghi vấn giả mạo chữ ký, giấy ủy quyền để chiếm đoạt quyền biểu quyết.

Báo nói Công luận

Trong khi cổ đông nắm giữ 500.000 cổ phiếu, tương đương 17,15% tổng số cổ phần của DIC Hội An - Lê Quốc Kỳ Quang khởi kiện Hội đồng quản trị DIC Hội An ra TAND tỉnh Quảng Nam vì cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại. Một số cổ đông khác của DIC Hội An cũng đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng với nghi vấn các thành viên HĐQT của DIC Hội An có dấu hiệu giả mạo chữ ký của cổ đông, vi phạm quy định về điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông và điều kiện để nghị quyết được thông qua đã được quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

Vi phạm quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp về điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông và điều kiện để nghị quyết được thông qua chính là lý do mà các cổ đông của DIC Hội An đã đề cập trong đơn kêu cứu, khiếu nại, khởi kiện và tố cáo để đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và TAND tỉnh Quảng Nam hủy “Nghị quyết số 26 ngày 5/10/2018 của HĐQT DIC Hội An; Hủy bỏ Nghị quyết số 10 ngày 27/4/2018 của Đại hội cổ đông DIC Hội An để phát hành cổ phần riêng lẻ”.

Cụ thể, vào ngày 25/10/2018, ông Phạm Văn Duy đang nắm giữ 0.14% và bà Huỳnh Thanh Thảo sở hữu 8.32% cổ phần tại DIC Hội An đã có đơn khiếu nại gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trong đó, ông Duy và bà Thảo khẳng định không tham dự Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 27/4/2018 dù họ đang là cổ đông sở hữu 246.500 cổ phiếu của DIC Hội An, chiếm 8.46% tổng cổ phần của DIC Hội An.

 Đơn khiếu nại của cổ đông DIC Hội An gửi UB Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Trong đơn, ông Duy và bà Thảo cho biết, phải đến ngày 8/10/2018 khi DIC Hội An công bố thông tin chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hai cổ đông này mới hay Nghị quyết số 10 ngày 27/4/2018 đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

“Cũng vào ngày 8/10/2018, ông Trần Việt Thắng là cổ đông có mặt tham dự Đại hội cổ đông ngày 27/4/2018 thông tin cho biết: Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 27/4/2018, chúng tôi không có mặt tại Đại hội và cũng không ủy quyền cho bất kỳ ai thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội. Tuy nhiên, DIC Hội An đã giả mạo chữ ký của chúng tôi để lập giấy ủy quyền nhằm thực hiện ý đồ chiếm đoạt quyền biểu quyết tại Đại hội của chúng tôi. Việc làm này đã vi phạm quy định về điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp và điều kiện để nghị quyết được thông qua quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp” - Ông Duy và bà Thảo nêu rõ trong đơn khiếu nại gửi lãnh đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

“Do chúng tôi đã không biết sự việc trên cho đến ngày 8/10/2018 và ngay khi nắm rõ thông tin bị giả mạo chữ ký và giấy ủy quyền nói trên, chúng tôi làm đơn này khẩn thiết kính đề nghị lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho lập đoàn thanh tra, kiểm tra đối với việc làm gian dối nói trên của DIC Hội An để làm rõ sự thật hành vi giả mạo chữ ký, ủy quyền giả mạo, chiếm đoạt quyền biểu quyết của cổ đông vắng mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, trường hợp phát hiện sai phạm của DIC Hội An chúng tôi kính đề nghị lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước ra quyết định hủy Nghị quyết số 10 theo Luật Doanh nghiệp” - Đơn tố cáo của ông Duy và bà Thảo nêu.

Quay trở lại với trường hợp của một cổ đông sở hữu 500.000 cổ phiếu, chiếm 17,15% tổng số cổ phần phổ thông của DIC Hội An, đề cập đến lý do khởi kiện các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An - DIC Hội An ra TAND tỉnh Quảng Nam, - ông Lê Quốc Kỳ Quang bức xúc: “Do chỗ quen biết và tin tưởng ông Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DIC Hội An nên chúng tôi mới bỏ ra hơn 40 tỷ đồng để mua gần 60% cổ phần của DIC Hội An với mục đích trở thành nhóm cổ đông chiến lược để xúc tiến đầu tư các ngành nghề kinh doanh mới tại Quảng Nam để đẩy mạnh phát triển DIC Hội An lên hơn nữa.

Trước khi mua cổ phiếu ông Lợi có hứa sau khi mua cổ phiếu xong sẽ đưa nhóm cổ đông chiến lược chúng tôi và đại diện là tôi tham gia HĐQT để cùng phát triển DIC Hội An. Ngày 21/9/2018, tại trụ sở Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng – DIC (TP.Vũng Tàu) giữa các thành viên HĐQT DIC Hội An và nhóm cổ đông chiến lược chúng tôi đã có buổi làm việc về nội dung bổ sung đại diện cho nhóm cổ đông chiến lược vào thành viên HĐQT. Theo biên bản được lập, các thành viên HĐQT DIC Hội An và nhóm cổ đông chiến lược thống nhất nội dung bổ sung tôi đại diện cho nhóm cổ đông chiến lược vào thành viên HĐQT và sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua; chuẩn bị các nội dung để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường; thống nhất bổ nhiệm một chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính do nhóm cổ đông chiến lược đề cử.

Tuy nhiên sau đó ông Lợi luôn tìm cách né tránh, không triệu tập Đại hội cổ đông, mọi hoạt động của công ty, lợi nhuận, tài chính… nhóm cổ đông chiến lược chúng tôi không được biết và không được hưởng theo tỷ lệ. Từ những dấu hiệu bất thường này có thể nói ông Lợi và các thành viên trong HĐQT DIC Hội An đã “lật kèo” nhóm cổ đông chiến lược chúng tôi và buộc chúng tôi phải khởi kiện ra Tòa”.

Thanh Hải