Điều chỉnh kích thước chữ

Bám sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri

(CLO) Chiều 18/1, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố năm 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Audio
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KTĐT

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KTĐT

Trong năm 2018, HĐND TP Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy để tổ chức tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Hội đồng nhân dân Thành phố đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo hướng quyết liệt, đồng bộ, khoa học, thiết thực và hiệu quả. Phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, khảo sát, đôn đốc, sơ kết đánh giá, khen thưởng, rút kinh nghiệm kịp thời.

Trong năm qua, HĐND các cấp đã tổ chức gần 1.950 kỳ họp, ban hành hơn 5.400 Nghị quyết, trong đó có nhiều Nghị quyết chuyên đề thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cùng với đó, đã tổ chức 372 phiên giải trình, hơn 4.500 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề và thường xuyên, chú trọng giám sát các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn, tình hình phát triển kinh tế - xã hội...

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND các cấp trên địa bàn thành phố cũng đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ chung. Thường trực, các ban HĐND các quận, huyện, thị xã đều đã ban hành chương trình công tác của năm theo hướng rõ ràng, cụ thể và tổ chức triển khai quyết liệt theo đúng nội dung, lộ trình.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã phát động phong trào thi đua trong HĐND các cấp thành phố. Theo đó, HĐND các cấp thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết của HĐND, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và từng địa phương.

Việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thường kỳ và đột xuất sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển, đúng quy định của luật; các phiên giải trình của Thường trực HĐND các cấp được lựa chọn nội dung phù hợp và tổ chức tốt; chương trình giám sát chuyên đề bảo đảm trọng tâm, trọng điểm về các vấn đề dân sinh bức xúc, những nhiệm vụ quan trọng của thành phố và địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Để đạt được kết quả đó luôn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí Thường trực Thành ủy, đặc biệt là sự giám sát chặt chẽ của HĐND thành phố.

Trong năm 2019, Thành phố phải vượt qua nhiều thách thức để hoàn thành 22 chỉ tiêu nghị quyết HĐND thành phố đã thông qua, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã đề ra, liên quan đến giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; ùn tắc giao thông; vấn đề quản lý nhà chung cư; giải ngân xây dựng cơ bản; thu nợ đọng thuế... 

Để hoàn thành các nhiệm vụ này, cần sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố. Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng, với chương trình công tác đề ra, HĐND thành phố sẽ đồng hành với UBND thành phố vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, trong năm 2018, HĐND các cấp thành phố đạt 5 dấu ấn quan trọng: Tổ chức các kỳ họp đúng luật, đổi mới, hiệu quả; hoạt động giám sát, khảo sát quyết liệt, tạo sự chuyển biến trong điều hành hoạt động của các cấp chính quyền; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện nghiêm; HĐND cấp huyện có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động của tổ đại biểu và các đại biểu HĐND không chuyên trách có bước tiến quan trọng.

Về nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh, HĐND các cấp thành phố tiếp tục đổi mới hoạt động, thực hiện đúng luật, hiệu quả, bám sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, cụ thể hóa chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố...

P.V