Điều chỉnh kích thước chữ

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tổng biên tập và chức vụ Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân

Chiều 26-2, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tổng biên tập và chức vụ Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội Nhân dân (QĐND).

Audio
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Cùng dự bàn giao có Trung tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT, Phó chủ nhiệm TCCT; đại diện các cơ quan chức năng TCCT; Thủ trưởng Ban biên tập Báo QĐND và lãnh đạo các phòng, ban Báo QĐND.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông qua biên bản bàn giao gồm: Chức trách, nhiệm vụ Tổng biên tập Báo QĐND; Bí thư Đảng ủy Báo QĐND; hệ thống tổ chức biên chế; tổ chức đảng, đảng viên; văn kiện, sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT; chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ; vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất; công tác tài chính... và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Báo QĐND thời gian qua.

Đại tướng Lương Cường ký chứng kiến biên bản bàn giao

Đại tướng Lương Cường ký chứng kiến biên bản bàn giao

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn ký biên bản bàn giao

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn ký biên bản bàn giao

Đại tá Đoàn Xuân Bộ ký biên bản bàn giao.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ ký biên bản bàn giao.

Đại tá Đỗ Phú Thọ ký biên bản bàn giao.

Đại tá Đỗ Phú Thọ ký biên bản bàn giao.

Đại tướng Lương Cường và Trung tướng Lê Hiền Vân cùng các đại biểu đã chứng kiến ký biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tổng biên tập Báo QĐND giữa Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó tổng biên tập; chứng kiến ký biên bản bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy Báo QĐND giữa Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập.

Ngày 16-1-2020, Quân ủy Trung ương đã có văn bản 123/CV-QUTW thông báo ý kiến của Thường vụ Quân ủy Trung ương và ngày 3-2-2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 48/QĐ-BQP về việc để đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND thôi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý từ ngày 1-3-2020, kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, đảm nhận nhiệm vụ mới. Ngày 3-2-2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng có Quyết định số 46/QĐ-BQP để đồng chí Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo QĐND thôi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý kéo dài thời hạn tại ngũ, đảm nhận nhiệm vụ mới.

Ngày 20-2-2020, Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị có văn bản số 50/CT-CB về việc thông báo nhân sự cán bộ, thông báo quyết nghị của Đảng ủy Cơ quan TCCT giao đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó tổng biên tập Báo QĐND, phụ trách Tổng biên tập từ ngày 1-3-2020 đến khi kiện toàn chức danh Tổng biên tập Báo QĐND.

Ngày 25-2-2020, Đảng ủy Cơ quan TCCT có quyết định số 37-QĐ/ĐU quyết định về việc kiện toàn Đảng ủy Báo QĐND nhiệm kỳ 2015-2020 thông báo quyết định của Ban Thường vụ  Đảng ủy Cơ quan TCCT chỉ định đồng chí Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo QĐND giữ chức Bí thư Đảng ủy Báo QĐND nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Ủy viên Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo QĐND tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Báo QĐND nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tướng Lương Cường tặng hoa các đồng chí bàn giao và nhận bàn giao nhiệm vụ.

Đại tướng Lương Cường tặng hoa các đồng chí bàn giao và nhận bàn giao nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị bàn giao, Đại tướng Lương Cường đã biểu dương sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc của Báo QĐND để công tác bàn giao diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Đại tướng Lương Cường cũng biểu dương Báo QĐND những năm qua luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn đọc, đánh giá là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu của quốc gia; được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCCT...

Đại tướng Lương Cường đã đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm và ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực, hiệu quả của Thiếu tướng Phạm Văn Huấn trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND và Đại tá Phùng Kim Lân trên cương vị Đảng ủy viên, Phó tổng biên tập Báo QĐND đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào thành tích chung của đơn vị.

Đại tướng Lương Cường mong muốn và tin tưởng các đồng chí Phạm Văn Huấn, Phùng Kim Lân tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị hai đồng chí: Đại tá Đoàn Xuân Bộ và Đại tá Đỗ Phú Thọ trên cương vị và nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của Báo QĐND trong thời gian qua; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả tuyên truyền; tập trung xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên và người lao động...; cùng Đảng ủy, Ban Biên tập, lãnh đạo, chỉ đạo Báo QĐND giữ vững và phát huy tốt truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của tờ báo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Việt Cường - Tuấn Huy báo Quân đội nhân dân