Điều chỉnh kích thước chữ

Ban hành thông tư thanh toán trực tiếp tiền khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế

(CLO) Để đảm bảo quyền lợi tối đa của người tham gia bảo hiểm y tế, mới đây Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BYT quy định rõ các trường hợp đặc biệt được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh từ tháng 8/2019.

Audio
Trường hợp được đặc cách thanh toán trực tiếp tiền khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa theo VTV

Trường hợp được đặc cách thanh toán trực tiếp tiền khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa theo VTV

Các trường hợp người bệnh được thanh toán trực tiếp tiền khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế gồm: Người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Trường hợp thứ hai là người bệnh không cung cấp được dữ liệu thẻ hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ.

Đặc biệt, trường hợp có rất nhiều người tham gia bảo hiểm y tế mắc phải là: Người bệnh không thể xuất trình thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong, bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Theo đúng tinh thần thông tư số 09/2019/TT-BYT thì tất cả các trường hợp trên đều được thanh toán trực tiếp bảo hiểm y tế. Mức thanh toán cho người bệnh trong các trường hợp này được quy định tại Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và chi tiết tại Công văn số 141/BHXH-CSYT.

Do đó, kể từ 1/8, người dân có thể lưu ý đến các thông tin quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BYT nếu lỡ làm mất, quên thẻ bảo hiểm y tế vẫn được thanh toán tiền khám, chữa bệnh trực tiếp tại các bệnh viện.

Lương Minh