Điều chỉnh kích thước chữ

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

(CLO) Chiều 29/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Báo nói Công luận
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HNM

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HNM

Báo cáo tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, thực hiện Chương trình số 02-CTr/BTCTƯ-TUHN, ngày 10/12/2016 về phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2017-2020, trongnăm 2018, công tác phối hợp giữa 2 cơ quan tiếp tục được triển khai bài bản, khoa học, chặt chẽ, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra; hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng được nâng cao.

Theo kế hoạch phối hợp năm 2018, hai cơ quan đã triển khai, thực hiện và cơ bản hoàn thành 7/10 nội dung. Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng văn bản tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời giúp cho Hà Nội giải quyết, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2018 của thành phố.

Bên cạnh việc phối hợp tham mưu một số nội dung quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp thực hiện trong việc tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Trong đó, đã thực hiện Đề án một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chúc mừng TP Hà Nội có một năm thành công về mọi mặt, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Kết quả này có được là do TP Hà Nội đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Hà Nội xứng tầm. Đảng bộ Thành phố cũng đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị TP Hà Nội tiếp tục rà soát lại quy hoạch cán bộ theo hướng linh hoạt, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô. Đồng chí cũng khẳng định sẽ hỗ trợ Hà Nội sớm hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị để thúc đẩy việc thẩm định và trình Bộ Chính trị...

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng bày tỏ mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả, qua đó tập trung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; ngăn chặn “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong Đảng; nghiên cứu giảm đầu mối, tiếp tục phân cấp đi đôi với giám sát, kiểm tra. Đồng thời tích cực ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý để giảm thủ tục hành chính, phiền hà… 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương thời gian vừa qua. Bí thư Thành ủy khẳng định, những kết quả tích cực, toàn diện mà Thủ đô Hà Nội đạt được là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương cũng như Ban Tổ chức Trung ương.

Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, trong đó có 3 nội dung chưa được triển khai trong năm 2018 theo kế hoạch hợp tác, Bí thư Thành ủy Hà Nội trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội nghị và khẳng định, Hà Nội sẽ nỗ lực khắc phục những hạn chế còn tồn tại để công tác phối hợp đạt kết quả cao hơn, xứng đáng với trọng trách mà Đảng, nhân dân giao phó.

P.V