Điều chỉnh kích thước chữ

Bằng đại học sẽ không phân biệt tại chức hay chính quy

(CLO) Các trường ĐH sẽ chỉ cấp một loại văn bằng cho các hình thức đào tạo. Vì vậy, trên văn bằng sẽ không phân biệt hệ tại chức hay chính quy như hiện nay. Đó là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH vừa được Bộ GDĐT công bố.

Audio
Theo đó, tại khoản 2, Điều 6 quy định về trình độ và hình thức đào tạo của giáo dục ĐH quy định, các trình độ đào tạo của giáo dục ĐH được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo tập trung và đào tạo không tập trung. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định điều kiện thực hiện các hình thức đào tạo.


Trong khi đó, theo Luật Giáo dục Đại học hiện hành, các trình độ đào tạo của giáo dục ĐH được chia theo hai hình thức là giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. 
Tại Điều 38, quy định về văn bằng giáo dục ĐH, dự thảo mới bổ sung quy định: "Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định thống nhất các nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục kèm theo".

Trong  Luật Giáo dục ĐH hiện hành chỉ quy định: "Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định mẫu văn bằng giáo dục ĐH". Còn theo quy định tại Thông tư số 19 năm 2015, hình thức đào tạo (chính quy, thường xuyên) là một trong những nội dung được ghi trên văn bằng của các cơ sở giáo dục ĐH.

Bằng đại học sẽ không phân biệt tại chức hay chính quy
 1
Theo dự thảo của Bộ GD&ĐT, bằng đại học sẽ không phân biệt hình thức đào tạo tại chức hay chính quy.
 
Theo đại diện Bộ GD-ĐT, việc phân biệt hình thức đào tạo thành đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên tạo cảm giác ngay trong hình thức đào tạo đã tuyên bố các hạng chất lượng khác nhau. 

Theo đó, đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm hay đào tạo tại chức là đào tạo theo hình thức không tập trung. Tuy nhiên, tập trung hay không tập trung đều được xây dựng trên cùng một chuẩn chương trình, chuẩn giáo viên, chuẩn đầu ra để cấp một văn bằng chuẩn. 

Hình thức đào tạo cũng sẽ không được ghi trên văn bằng ĐH nữa. Bộ GD-ĐT hy vọng các cơ sở sở đào tạo khi quan tâm chất lượng đào tạo của cơ sở mình thì phải cẩn thận khi cấp văn bằng. Tất cả văn bằng khi cấp ra thì phải đạt chuẩn vì không phân biệt văn bằng tại chức hay chính quy nữa. Đây sẽ là sự khẳng định với xã hội về chất lượng đào tạo của trường.

PV