Điều chỉnh kích thước chữ

Báo Bắc Ninh ra mắt ấn phẩm Báo Bắc Ninh Cuối tuần

(CLO) Ngày 2/4, Báo Bắc Ninh tổ chức ra mắt ấn phẩm Báo Bắc Ninh Cuối tuần và tăng trang Báo Bắc Ninh hằng tháng.

Audio

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng Báo Bắc Ninh giai đoạn 2017, đầu tháng 11-2020, Báo Bắc Ninh xây dựng Dự thảo kế hoạch nội dung, quy trình xuất bản Báo Bắc Ninh cuối tuần (12 trang) và tăng trang Báo Bắc Ninh hằng tháng từ 36 trang lên 44 trang, trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản; phối hợp với các sở, ban, ngành hoàn tất các khâu như kinh phí xuất bản, giá báo, số lượng, thời gian phát hành…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu chúc mừng ra mắt ấn phẩm Báo Bắc Ninh Cuối tuần và tăng trang Báo Bắc Ninh hằng tháng. Ảnh: baobacninh.com.vn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu chúc mừng ra mắt ấn phẩm Báo Bắc Ninh Cuối tuần và tăng trang Báo Bắc Ninh hằng tháng. Ảnh: baobacninh.com.vn

Sự ra đời của ấn phẩm Báo Bắc Ninh Cuối tuần và tăng trang Báo Bắc Ninh hằng tháng với nhiều trang chuyên đề, chuyên mục có nội dung, hình thức phong phú, trình bày khoáng đạt, mang đậm phong cách tờ báo quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc. Với những thông tin bổ ích, hấp dẫn mang tính giáo dục, tuyên truyền, ấn phẩm sẽ truyền tải, quảng bá hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc qua nhiều góc nhìn, bề dày truyền thống văn hóa lịch sử, yêu nước cách mạng.

Ấn phẩm Báo Bắc Ninh Cuối tuần trong thời gian tới sẽ được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng đến độc giả và các cơ quan, ban, ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Biên tập sẽ hoàn thiện quy trình xuất bản, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển phù hợp thực tế. Đặc biệt, cần xây dựng và giữ gìn tôn chỉ, mục đích tờ báo đã đề ra. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, tạo nét đặc sắc riêng có của một ấn phẩm báo chí trên quê hương Quan họ.