Điều chỉnh kích thước chữ

Báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về BHXH, BHYT

(CLO) Đó là ý kiến chung của các đại biểu tham dự Hội nghị Tập huấn báo chí tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức tại Thanh Hoá, ngày 29/11.

Báo nói Công luận

Trước thực trạng công tác truyền thông về những chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên báo chí còn những tồn tại những hạn chế như tin, bài chủ yếu ở dạng phản ánh thông tin, chưa nêu rõ ý nghĩa, tác dụng của BHXH, BHYT, BHTN nhất là đối với người nghèo, người dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: baothanhoa.vn

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: baothanhoa.vn

Một số cơ quan báo chí chủ yếu đưa lại tin, bài của cơ quan khác, không có phóng viên chuyên sâu. Trăn trở hiện nay của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là làm thế nào để truyền thông hiệu quả về BHXH, BHYT, BHTN trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển và phổ biến sâu rộng trong nhân dân. Do vậy, việc định hướng, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả truyền thông về những chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên báo chí hiện nay là rất cần thiết.

Hội nghị Tập huấn báo chí tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)  nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến năm 2020, triển khai Nghị quyết số 28/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, hướng tới hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo các nhóm đối tượng tại cơ sở.

Giới thiệu những cải cách thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam nhằm giảm thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng thời, trao đổi, thảo luận - chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền BHXH, BHYT. Đặc biệt, nêu cao vai trò, trách nhiệm định hướng của báo chí trong công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT.

Tại hội nghị, gần 100 đại biểu là các phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí và lãnh đạo, chuyên viên các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc được tập huấn 2 chuyên đề chính gồm: “Vai trò, trách nhiệm định hướng của báo chí trong công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT.

Tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT góp phần hạn chế, ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng nợ BHXH, BHYT để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền” và chuyên đề “Giới thiệu Nghị quyết số 28/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 125/NQ-CP, giới thiệu những vấn đề mới về BHXH, BHYT, BHTN”.

PV