Điều chỉnh kích thước chữ

Báo chí đã thể hiện trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, với đồng bào các dân tộc

(CLO) Đó là khẳng định của Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban Báo chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, diễn ra ngày 18/9, tại Hà Nội.

Audio

Theo Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh, các báo đã nghiêm túc thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" giai đoạn 2019-2021; vượt qua nhiều khó  khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. "Báo chí tham gia chương trình đã thể hiện trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, trách nhiệm công dân cũng như trách nhiệm với đồng bào các dân tộc".

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh:baotintuc.vn

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh:baotintuc.vn

Các báo, tạp chí thực hiện đúng tôn chủ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị, đề cao trách nhiệm trong việc cải tiến nội dung, hình thức, chất lượng thông tin; tăng cường các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hướng về đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS và MN. Đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc; thông tin hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBDT và các bộ, ngành, địa phương. Đã có các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ III năm 2019.

Dù đã có đổi mới, chủ động và đạt được một số kết quả, nhưng việc triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg trong 9 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại, hạn chế. Như việc xin cấp Giấy phép xuất bản các báo, tạp chí rất chậm đã ảnh hưởng đến công tác thông tin, tuyên truyền. Công tác phối hợp giữa UBDT với Bộ Tài chính về thẩm định kinh phí xuất bản, phát hành và tạm ứng kinh phí còn chậm, ảnh hưởng tới việc xuất bản, phát hành của các báo, tạp chí. Một số báo, tạp chí vẫn còn có số báo, chuyên đề chưa thực sự phù hợp với công chúng là đồng bào DTTS...

Để triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 45/QĐ-TTg, trong 3 tháng cuối năm, UBDT đề nghị các báo, tạp chí cần tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chú trọng tuyên truyền các chính sách dân tộc đặc thù cho vùng ĐBKK, việc xây dựng Đề án trọng tâm của UBDT; Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 150/KH-UBDT về kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và chính sách dân tộc của UBDT năm 2019.

Tại Hội nghị, đại diện các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo, nhất trí cao với những nội dung tuyên truyền trọng tâm trong 3 tháng cuối năm của UBDT.

PV