Điều chỉnh kích thước chữ

Báo chí góp phần quan trọng đối với sự phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(CLO) Ngày 13/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Audio

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng UBDT trong việc thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần quan trọng đối với sự phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) thời gian qua.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: baotainguyenvamoitruong.vn

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: baotainguyenvamoitruong.vn

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh, để triển khai hiệu quả Quyết định 45/QĐ-TTg các báo, tạp chí cần tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, phát triển kinh tế, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Tuyên truyền vận động đồng bào nâng cao cảnh giác, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn nhất là khu vực biên giới; Tuyên truyền kết quả thực hiện các chính sách dân tộc và một số chỉ tiêu phát triển vùng DTTS&MN năm 2019 ở các địa phương; tuyên truyền kết quả thực hiện chính sách dân tộc về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa…Tiếp tục tuyên truyền về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh năm 2019, tuyên truyền tấm gương tiêu biểu về dự Đại hội…

Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh cũng đề nghị các cơ quan báo, tạp chí tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, góp phần cùng hệ thống cơ quan công tác dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý cho dự thảo báo cáo và các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Một số ý kiến đề nghị UBDT có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong khi giá giấy và chi phí phát hành tăng cao, nguồn kinh phí được cấp tương đối chậm, các báo, tạp chí phải tạm thời cân đối từ nguồn khác để đáp ứng yêu cầu xuất bản, duy trì chất lượng phục vụ độc giả.

PV