Điều chỉnh kích thước chữ

Báo chí Tây Nam bộ với biển, đảo quê hương

(CLO) Sáng 29/11/2019, hội thảo nghiệp vụ “Báo chí Tây Nam bộ tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Audio
Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và tỉnh Kiên Giang nhận quà lưu niệm của Ban tổ chức

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và tỉnh Kiên Giang nhận quà lưu niệm của Ban tổ chức

Tham dự hội thảo có TS.Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch HNBVN, nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch HNBVN, Trưởng BTC Hội thảo cùng các vị đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương và Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, Sở Thông tin - truyền thông, các Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ cùng các đồng nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban tổ chức - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé cho biết: “Vấn đề tuyên truyền về biển, đảo đã và đang thực sự được nhận thức một cách sâu sắc là vấn đề chung, nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của tất cả các ban, bộ, ngành và của cả nước chứ không phải chỉ là vấn đề của các bộ, ngành có liên quan đến biển, đảo hay của 28 tỉnh, thành phố có biển. 

Tình hình trong nước và thế giới được dự báo trong thời gian tới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền ranh giới biển và sự bất đồng giữ các nước tại Biển Đông, sẽ tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và của nước ta. Vì vậy công tác tuyên truyền về biển, đảo cần được nhận thức sâu sắc hơn nữa, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của cả đất nước trong giai đoạn mới. 

Vì vậy, Hội Nhà báo Việt Nam coi đây là Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc nhìn nhận, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiệp vụ của các cấp Hội - nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kì Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam - gắn với nhiệm vụ chính trị to lớn hiện nay là tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc” .

Hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, với hơn 10 tham luận và đăng kí phát biểu của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, của các Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, các Sở Thông tin và truyền thông, các Hội nhà báo, các cơ quan báo chí trong khu vực, các nhà khoa học, nhà báo, tập trung các chủ đề nêu trên.

Hội thảo tập trung thảo luận về nhận thức và quán triệt sâu sắc những vấn đề cấp bách về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới và công tác định hướng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong việc tuyên truyền về bảo vệ biển, đảo Tổ quốc khu vực Tây Nam bộ nói riêng. Cũng như đề xuất các khuyến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ của các cấp hội ở địa phương và các cơ quan báo chí hiện nay, trong việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đây là hội thảo có tính chất khu vực, đặc thù của các Hội nhà báo địa phương ở Tây Nam Bộ, khu vực còn nhiều khó khăn nhưng giàu truyền thống cách mạng và sáng tạo.

Thanh Hải