Điều chỉnh kích thước chữ

Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án sắp xếp báo chí đến năm 2025

(CLO) Ngày 29/5, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Audio
Một số tờ báo tiêu biểu( ảnh: internet)

Một số tờ báo tiêu biểu( ảnh: internet)

Theo Đề án được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt ngày 22/5, trước khi được sắp xếp lại, Thành phố Hồ Chí Minh có 28 đơn vị báo chí, gồm 16 báo in và 10 tạp chí in, 1 đài truyền hình và 1 đài phát thanh. Trong đó, Báo Công an thực hiện việc sắp xếp lại theo Đề án của Bộ Công an, do vậy, số lượng các cơ quan báo chí cần được sắp xếp lại đến năm 2025 là 27.

Tại hội nghị, đại diện một số cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí ủng hộ Đề án và kế hoạch thực hiện quy hoạch lại báo chí thành phố. Tuy nhiên, việc đến cuối tháng 6/2020 các đơn vị phải trình phương án sắp xếp là quá gấp, các đơn vị cần có thời gian để tính toán, sắp xếp nhân sự một cách chu đáo, hiệu quả.

Trong đó, các cơ quan báo in gồm Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao động, Phụ nữ Thành phố (cơ quan chủ quản là Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh); Pháp luật Thành phố (cơ quan chủ quản là Ủy ban Nhân dân Thành phố); Công giáo và Dân tộc (cơ quan chủ quản là Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố); Giác ngộ (cơ quan chủ quản là Thành hội Phật giáo Thành phố).

Kết quả, trong giai đoạn 1 từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020, các cơ quan được sắp xếp lại chỉ còn 19 đơn vị, gồm 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình, 7 báo (trong đó có 2 tờ báo tôn giáo), 10 tạp chí - giảm 8 cơ quan báo chí (6 sản phẩm báo chí trở thành ấn phẩm phụ và 2 sản phẩm báo chí trở thành bản tin).

Từ năm 2021-2025, sau khi hoàn thành giai đoạn 1, các cơ quan báo chí thành phố sẽ phải nhanh chóng ổn định hoạt động và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo yêu cầu mới.

PV