Điều chỉnh kích thước chữ

Báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh CMCN 4.0

(CLO) Đó là chủ đề Hội thảo do Tạp chí Người Làm Báo – Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức ngày 31/10 tại Hà Nội.

Audio

 Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Huy Hoàng

Tham dự Hội thảo, về phía Hội Nhà báo Việt Nam có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; PGS, TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Người Làm Báọ và các đồng chí là đại diện các phòng, ban Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và các Hội Nhà báo địa phương. 

Về phía BHXH Việt Nam có đồng chí Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của BHXH Việt Nam.

Hội thảo lần này có sự tham gia của hơn 50 cơ quan báo chí và đại diện các doanh nghiệp.

 PGS, TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Người Làm Báo phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Huy Hoàng

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS, TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Người Làm Báo nhấn mạnh, BHXH, BHYT luôn là đề tài phong phú, đa dạng để báo chí sáng tạo nhiều tác phẩm sinh động, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết chia sẻ và tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chính sách lớn về bảo hiểm xã hội, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội. Trong bối cảnh CMCN 4.0, xu hướng truyền thông đa phương tiện và hội tụ đã và đang tác động trực tiếp đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo, đặt ra những thách thức lớn đối với hoạt động truyền thông về lĩnh vực BHXH, BHYT. Chủ đề của Hội thảo vừa mang tính lý luận, vừa có tính thực tiễn, có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động báo chí, cả trong tác nghiệp, cũng như trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông về chính sách BHXH, BHYT nước ta hiện nay. 

 Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: Huy Hoàng

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh mối quan hệ giữa những người làm báo và người làm công tác Bảo hiểm Xã hội đồng thời khẳng định, Hội Nhà báo Việt Nam và BHXH Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT; cổ vũ, động viên nhân dân và người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động trong bối cảnh CMCN 4.0.

 Đồng chí Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.Ảnh: Huy Hoàng

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định,trong thời kỳ CMCN 4.0, BHXH Việt Nam xác định chiến lược trọng tâm tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý BHXH, BHYT, BHTN, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các quy trình, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN để doanh nghiệp, người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện các dịch vụ này và giảm số thời gian phải thực hiện các thủ tục, giao dịch của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, những chủ trương mới tại Nghị quyết 28 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH là một bước tiến dài, đưa chính sách BHXH của Việt Nam tiếp cận đến các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về ASXH. BHXH Việt Nam rất mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông, đưa Nghị quyết và những chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống. Trong đó, chú trọng việc đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền, các thông điệp truyền thông bám sát những nội dung chủ đạo của Nghị quyết, hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể, góp phần hoàn thành mục tiêu BHXH toàn dân mà Nghị quyết đã đề ra.

Các đại biểu tham dự đề xuất giải pháp tại Hội thảo. Ảnh: Huy Hoàng

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự cũng đề xuất những nhóm giải pháp cơ bản,nhằm nâng cao chất lượng thông tin về BHXH, BHYT trên báo chí, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội; khẳng định tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT là hết sức cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh CMCN 4.0.

 Hội thảo lần này thu hút hơn 100 đại biểu tham dự. Ảnh: Huy Hoàng

Hội thảo “Báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” là diễn đàn quan trọng góp phần nâng cao chất lượng truyền thông, không ngừng thắt chặt mối quan hệ đồng hành, hợp tác, cùng chia sẻ mọi khó khăn, thuận lợi giữa giới báo chí và BHXH Việt Nam, qua đó cùng hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển và phồn vinh của xã hội./.

Huy Hoàng