Điều chỉnh kích thước chữ

Bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm

(CLO) Để hoàn thành những nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Audio
Bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, xử lý những vi phạm an toàn trong thi công, đổ vật liệu lấn chiếm lòng đường

Bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, xử lý những vi phạm an toàn trong thi công, đổ vật liệu lấn chiếm lòng đường

Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Hoàn thiện trình Bộ Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ. Triển khai công tác lập Đề án quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng xe và phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành công tác thẩm tra an toàn giao thông để lập giải pháp tổng thể nâng cao an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A và các tuyến quốc lộ trọng điểm.

Tăng cường công tác sửa chữa mặt đường êm thuận, tập trung sửa chữa, chỉnh trang các công trình an toàn giao thông. Xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn phát sinh trong quá trình khai thác. Tiếp tục kiểm tra, xử lý ngay các vị trí nhỏ lẻ phát sinh gây mất an toàn giao thông.

Đặc biệt tiếp tục thực hiện đợt cao điểm công tác kiểm soát tải trọng xe theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Chỉ thị số 03/CT-BGTVT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về đảm bảo hành lang an toàn đường bộ, tình trạng vi phạm an toàn trong thi công, đổ vật liệu lấn chiếm lòng đường.

Phối hợp, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh công tác kiểm soát, xử lý xe quá khổ quá tải trên đường bộ. Thường trực 24/24h trong công tác phòng chống lụt bão, kịp thời ứng cứu khắc phục nhanh các sự cố cầu đường.

Trong công tác quản lý vận tải, tiếp tục triển khai xây dựng Đề án quản lý lái xe và hoạt động kinh doanh vận tải toàn quốc. Tổng hợp đề xuất sửa đổi bổ sung quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh theo định kỳ. Hoàn thiện đề án Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất phương án điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải và biển số xe kinh doanh vận tải.

Xây dựng mẫu giấy phép cho các công ty vận tải theo mẫu giấy phép chung ASEAN để triển khai Hiệp định khung ASEAN. Phối hợp và tham gia các hoạt động vận tải đa phương, song phương theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải. 

Với công tác quản lý phương tiện, người lái cần nâng cấp, điều chỉnh hệ thống máy chủ và phần mềm Quản lý giấy phép lái xe TW để đưa dịch vụ công đổi GPLX mức độ 3 lên mức độ 4. Tập huấn sát hạch viên và Quy chuẩn thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe của học viên lái xe, Quy chuẩn thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe (ca bin tập lái xe).

Thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng phần mềm để công khai và lưu trữ quá trình giám sát phòng sát hạch lý thuyết, xe sát hạch tại các trung tâm sát hạch tại Tổng cục đường bộ Việt Nam và các cơ quan liên quan.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện yêu cầu Vụ Kế hoạch đầu tư theo dõi, tổng hợp giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản được giao. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch 2020 đảm bảo tiến độ và chất lượng. Cho phép chuẩn bị đầu tư các công trình sửa chữa đường bộ năm 2021 sau khi được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.

Với công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cần đôn đốc công tác lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đấu thầu đã duyệt và theo kế hoạch vốn được giao đối với các dự án bảo trì năm 2020.

Triển khai công tác bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo an toàn giao thông trên hệ thống quốc lộ. Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm an toàn, kết cấu hạ tầng giao thông. Kiểm tra công tác tổ chức thi công, quản lý chất lượng đối với các dự án.