Điều chỉnh kích thước chữ

Bảo hiểm xã hội nỗ lực và quyết tâm mới vì nền an sinh xã hội bền vững 

(CLO) Năm 2018, Ngành BHXH tiếp tục hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho. Kết quả đó đã có đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội cho người dân thời gian qua.

Audio

Nhiều kết quả quan trọng năm qua

Nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị trong năm 2019; ngành BHXH Việt Nam sẽ  tiếp tục hướng tới mục tiêu vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Có thể nói, việc xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là một trong những chủ đề trọng tâm và xuyên suốt. Toàn Ngành BHXH tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người tham gia, hưởng chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong suốt thời gian qua. Vì thế, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, BHXH Việt Nam nhấn mạnh rằng: BHXH  sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; đổi mới mạnh mẽ hơn công tác truyền thông BHXH, BHYT.

Toàn ngành đang nỗ lực và quyết tâm mới vì nền an sinh xã hội bền vững 

Toàn ngành đang nỗ lực và quyết tâm mới vì nền an sinh xã hội bền vững 

Theo đó, để từng bước hiện thực hóa mục tiêu “BHXH, BHYT toàn dân” đã được xác định tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Đảng, bằng nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của ngành đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến hết năm 2018, toàn quốc có gần 14,7 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 30,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; khoảng 12,6 triệu người tham gia BHTN, đạt tỷ lệ 25,9% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; số người tham gia BHYT khoảng 83,5 triệu người đạt tỷ lệ 88,5% dân số (vượt 3,3% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020).

Cùng với việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, số thu về Quỹ BHXH, BHYT cũng không ngừng gia tăng với tổng số thu đạt trên 332.000 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được bảo đảm với gần 180 triệu lượt người được chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT; trên 10 triệu lượt người được hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp với tổng số tiền chi trả lên tới trên 308.000 tỷ đồng. Thông qua việc kết nối trực tuyến và chia sẻ dữ liệu hàng ngày với khoảng 14.000 cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên cả nước nên công tác giám định BHYT đảm bảo công khai, minh bạch, nhanh chóng, chính xác, vừa nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia BHYT, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ.

Ngành BHXH đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương quyết liệt tổ chức thực hiện kê khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên toàn quốc cho hơn 92 triệu người với trên 24 triệu hộ gia đình. Đến nay, đã cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, quản lý tập trung thống nhất trong cả nước, tạo nền tảng quan trọng trong việc hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, một trong sáu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành BHXH cũng đã thực hiện việc cấp cho mỗi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN một mã số BHXH duy nhất, coi đây là “lõi cơ bản” để thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông giữa các hệ thống phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH thẻ BHYT, cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT…với hệ thống phần mềm giám định BHYT, hệ thống phần mềm giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHTN. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ, giảm thời gian, giảm chi phí giao dịch, nâng cao sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH; đồng thời, đóng góp tích cực trong việc kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, chi, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHXH, BHYT.

Đối với các mục tiêu bao phủ BHXH mà Nghị quyết 28 đặt ra, đặc biệt là với những thách thức thực tế, ngành BHXH sẽ phải nỗ lực rất lớn để đạt được kết quả. PTGĐ Đào Việt Ánh cũng đã nhấn mạnh và đưa ra nhiều giải pháp trong vấn đề này. Ông cũng khẳng định rằng, thách thức lớn nhưng chúng ta hoàn toàn có khả năng thực hiện được mục tiêu đặt ra khi chúng ta thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết 28; trong đó đặc biệt quan tâm tới (1) hoàn thiện chính sách, (2) nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, (3) nâng cao nhận thức của người dân và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Thực tiễn hơn 05 năm triển khai Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị cho thấy chúng ta đã triển khai rất tốt tỷ lệ  bao phủ BHYT nhưng lại chưa đạt được con số mong muốn đối với BHXH.

 Các bài học kinh nghiệm từ mở rộng đối tượng tham gia BHYT đã và đang được áp dụng đối với mở rộng đối tượng tham gia BHXH. Từ đầu năm 2018, khi Nhà nước thực hiện hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện (30% với đối tượng nghèo, 25% với đối tượng cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác) thì số người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhưng chưa nhiều, khi mức hỗ trợ cao hơn thì chắc chắn số đối tượng tham gia tăng. Đó là việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống chính quyền địa phương và cấp cơ sở thông qua việc Chính phủ ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho từng địa phương.

Năm 2019 - Năm quan trọng để triển khai các nhiệm vụ được đặt ra tại Nghị quyết 28

Năm 2019 được coi là năm bản lề hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, là năm chúng ta bước vào chặng đường 5 năm lần thứ 2 thực hiện Nghị quyết số 21, triển khai Nghị quyết số 28 về Cải cách chính sách BHXH. Chính vì thế, BHXH Việt Nam đã có những định hướng quan trọng để ngành phát triển vững mạnh hơn, quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT ngày càng được bảo đảm hơn.

 Theo đó, năm 2019 được BHXH Việt Nam xác định là năm quan trọng để triển khai các nhiệm vụ đã được đặt ra tại Nghị quyết 28, trong đó đặc biệt quan tâm việc hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT với nhiều khó khăn và thách thức mới. Ngành sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm phát triển vững chắc hệ thống BHXH, BHYT, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền được an sinh xã hội của mỗi công dân. Theo đó, ngành xác định cụ thể nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phát huy hiệu quả vai trò tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, tăng cường vai trò của các cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT.

Đặc biệt, tích cực tham mưu để cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu phát triển BHXH nhất là triển khai các nhóm giải pháp thực hiện được quán triệt tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương 7 về cải cách chính sách BHXH phù hợp với thực tế tại địa bàn. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; giao chỉ tiêu và lộ trình tăng số người tham gia BHXH với từng địa bàn quận, huyện, thị xã. Đồng thời, là yêu cầu ngày càng cao hơn với công tác quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT trong bối cảnh thực tiễn ngày một phát sinh nhiều áp lực khi thực hiện triệt để hơn lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế.

Năm 2019 sẽ là năm quan trọng để triển khai nhiều nhiệm vụ

Năm 2019 sẽ là năm quan trọng để triển khai nhiều nhiệm vụ

Bên cạnh đó, công tác truyền thông tiếp tục phải được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT phù hợp với tình hình mới. Hướng tới mục tiêu an sinh bền vững, cần truyền thông để người lao động nhận thức rõ lợi ích của việc tham gia BHXH dài lâu, hạn chế BHXH một lần. Với ý nghĩa đó, truyền thông phải đi trước một bước, tác động bền bỉ dài lâu, tập trung làm rõ quyền lợi, trách nhiệm của mỗi người dân, người lao động, chủ sử dụng lao động trong việc thực hiện theo quy định của pháp luật vì chính cuộc sống, sức khỏe của bản thân, gia đình họ, để các đối tượng hiểu, biết, tự giác chấp hành trong việc bảo đảm an sinh xã hội. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị nhận thức và thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ mang tính thường xuyên, thu đúng, thu đủ, thanh, kiểm tra, giảm nợ đọng, từng cán bộ cơ quan BHXH cơ sở phải nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân. “Phải nhận thức rõ, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nhưng yếu tố con người vẫn đóng vai trò quyết định; quá trình giải quyết thủ tục hành chính cần có sự linh hoạt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, từng bước, từng ngày tạo và nâng cao niềm tin của Nhân dân với cơ quan BHXH cũng như chính sách, pháp luật BHXH của Đảng, Nhà nước vì mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững” – PTGĐ Đào Việt Ánh nhấn mạnh.

PV