Điều chỉnh kích thước chữ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia

(CLO) Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 04, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.

Báo nói Công luận
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Ảnh minh họa

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Ảnh minh họa

Mới đây, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 286/QĐ-BHXH về việc Thành lập Tổ soạn thảo Đề án về cải cách thủ tục hành chính.

Nhiệm vụ của Tổ soạn thảo Đề án là tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, thu thập tài liệu, thực hiện các công việc phục vụ cho việc xây dựng Đề án; thực hiện tiếp thu ý kiến tham gia, hiệu chỉnh Dự thảo Đề án, soạn thảo hoàn chỉnh nội dung Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Quyết định, Tổ soạn thảo Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 04, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan”.

Tổ soạn thảo gồm 18 thành viên; trong đó, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh là Tổ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam) Nguyễn Hòa Bình là Phó Tổ trưởng. Các thành viên còn lại của Tổ soạn thảo bao gồm đại diện Lãnh đạo Vụ BHXH (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), Vụ BHYT (Bộ Y tế), Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ); đại diện các Vụ, Ban, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; đại diện BHXH TP.Hà Nội, BHXH TP.Hồ Chí Minh, BHXH TP.Đà Nẵng.

Tổ trưởng Tổ soạn thảo Đề án chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động xây dựng Đề án; chỉ đạo, điều hành toàn diện việc nghiên cứu, xây dựng, soạn thảo Đề án, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ soạn thảo, hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

Các thành viên Tổ soạn thảo Đề án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học, việc quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam.

Trần Tuấn