Điều chỉnh kích thước chữ

Báo Lao động Nghệ An dừng xuất bản các số báo in

(CLO) Tòa soạn Báo Lao Động Nghệ An vừa có thông báo dừng xuất bản để thực hiện chủ trương quy hoạch báo chí.

Audio

Theo đó, số báo 1184 ra ngày 30/7/2020 - là số báo giấy cuối cùng của Báo Lao động Nghệ An sau 24 năm ra đời và phát triển, báo dừng xuất bản ấn phẩm báo in để thực hiện chủ trương quy hoạch báo chí của nhà nước.

Thư tòa soạn Báo Lao động Nghệ An.

Thư tòa soạn Báo Lao động Nghệ An.

Trong thời gian qua, Báo Lao Động Nghệ An đã tích cực phản ánh các phong trào công nhân và hoạt động công đoàn các cấp. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Báo thực hiện tốt việc đưa tin bài về tấm gương lao động tốt trong toàn xã hội, qua đó đã làm lan tỏa những tấm lòng nhân ái đến nhân dân và người lao động.

Trong 24 năm qua, báo đã được các thế hệ bạn đọc đồng hành, gắn bó. Cũng 24 năm qua, Báo Lao động Nghệ An luôn thủy chung với bạn đọc bằng tinh thần: viết cho bạn đọc, viết vì bạn đọc.