Điều chỉnh kích thước chữ

Báo Quân đội nhân dân quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 tới cán bộ, phóng viên

(CLO) Ngày 19/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân (QĐND) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên, chiến sĩ và người lao động của Báo.

Audio

Các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo QĐND: Đại tá Phùng Kim Lân và Đại tá Đỗ Phú Thọ, trực tiếp giới thiệu các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa XII của Đảng.

Báo Công luận

Đại tá Phùng Kim Lân- Phó TBT Báo Quân đội nhân dân quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Ảnh- Thành Đông

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Nhấn mạnh đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến những vấn đề lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đồng chí Phùng Kim Lân và đồng chí Đỗ Phú Thọ đi sâu phân tích, luận giải, làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong từng nghị quyết.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa XII của Đảng nhằm giúp đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên, chiến sĩ và người lao động của Báo QĐND hiểu rõ, nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động. 

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo QĐND nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết T.Ư 7 khóa XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả./.

PV