Điều chỉnh kích thước chữ

Báo Quảng Ngãi phát động thi đua tham gia các giải báo chí

(CLO) Chiều 16/4, Báo Quảng Ngãi tổ chức phát động phong trào thi đua tham gia Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VI- 2021; Giải báo chí Quốc gia và Giải báo chí do các bộ, ngành Trung ương, tỉnh tổ chức năm 2021.

Audio

Theo nội dung đăng ký thi đua, phóng viên, cộng tác viên căn cứ nội dung chủ đề, điều lệ giải của mỗi cuộc thi và thực tiễn công tác trên địa bàn tỉnh, từ đó lựa chọn đề tài để đăng ký nội dung dự thi theo khả năng của từng phóng viên, cộng tác viên và theo yêu cầu của từng cuộc thi.

Đây là hoạt động nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp; đồng thời chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2021.

Lãnh đạo các phòng chuyên môn và BBT ký kết cam kết thực hiện hiệu quả kế hoạch thi đua. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Lãnh đạo các phòng chuyên môn và BBT ký kết cam kết thực hiện hiệu quả kế hoạch thi đua. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Phấn đấu mỗi phóng viên, cộng tác viên đăng ký ít nhất 1 đề tài ngay từ đầu năm 2021 để triển khai thực hiện tham gia Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VI - 2021; Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí do các bộ, ngành Trung ương và tỉnh tổ chức năm 2021.

Việc tham gia Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VI - 2021; Giải báo chí Quốc gia và Giải báo chí do các bộ, ngành Trung ương, tỉnh tổ chức năm 2021 là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên Báo Quảng Ngãi.

Thông qua cuộc thi, góp phần nâng cao kỹ năng tác nghiệp, hoạt động chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền trên báo in và báo điện tử, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền do Tỉnh ủy giao.Tiếp tục và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lĩnh vực xây dựng Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác dân vận; các nhân tố điển hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...