Điều chỉnh kích thước chữ

Bắt đầu kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trên toàn quốc

(CLO) Bộ Y tế vừa ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện (BV) và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017. Theo đó, tất cả các BV Nhà nước và tư nhân trên toàn quốc, viện có giường bệnh điều trị nội trú tự kiểm tra, đánh giá trong tháng 11, các cơ quan quản lý tổ chức kiểm tra, đánh giá từ 15/11-15/12..

Audio

Theo Bộ Y tế, đánh giá chất lượng BV là công việc định kỳ hàng năm của ngành y tế để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của BV. Đồng thời đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng BV.

Báo Công luận
Ảnh minh họa. 
Các BV tự kiểm tra, đánh giá theo “Bộ tiêu chí chất lượng BV Việt Nam” đã được ban hành theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016. Sở Y tế, y tế các bộ, ngành tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá cho các BV công lập trực thuộc sở, BV tư nhân, BV thuộc các trường đại học trên địa bàn và bệnh viện bộ, ngành trên địa bàn (nếu được y tế các bộ, ngành ủy quyền).

Y tế các bộ, ngành tổ chức đánh giá các BV do bộ, ngành quản lý hoặc ủy quyền cho các sở y tế kiểm tra, đánh giá (có văn bản ủy quyền) đối với các BV thuộc địa phương tương ứng. Đối với việc khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, các BV sẽ khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú và khảo sát sự hài hài lòng nhân viên y tế.

Sau khi tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng BV, trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế thành lập đoàn phúc tra của Bộ Y tế (do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối). Đối tượng phúc tra là các BV và các Sở Y tế có điểm đánh giá cao (so với BV cùng tuyến, hạng); BV có những vấn đề chất lượng là tâm điểm của các phương tiện thông tin đại chúng, đang được xã hội quan tâm.

PV