Điều chỉnh kích thước chữ

Bất ngờ kết quả kinh doanh của Formosa Hà Tĩnh: Lỗ dồn lên tới 25.300 tỷ đồng

(CLO) Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty Formosa Hà Tĩnh là trên 286.000 tỷ đồng. Nợ phải trả của công ty này cũng gần 186.000 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là trên 64.300 tỷ đồng, nợ dài hạn là trên 121.000 tỷ đồng.

Audio

Theo bản báo cáo mới ban hành của Bộ Tài chính về kết quả tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2019 của các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), có những DN có vốn đầu tư rất lớn nhưng rơi vào tình trạng thua lỗ với mức rất cao. Điển hình là Formosa Hà Tĩnh với số lỗ cộng cồn 25.300 tỷ đồng.

Formosa Hà Tĩnh. Ảnh:TL

Formosa Hà Tĩnh. Ảnh:TL

Cụ thể, theo báo cáo trên, tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty Formosa Hà Tĩnh là trên 286.000 tỷ đồng. Nợ phải trả của công ty này cũng gần 186.000 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là trên 64.300 tỷ đồng, nợ dài hạn là trên 121.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù tổng doanh thu của Formosa Hà Tĩnh năm trước đạt trên 72.000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2018 nhưng năm 2019, Formosa Hà Tĩnh vẫn lỗ tới hơn 11.500 tỷ đồng, gấp 4,2 lần so với mức lỗ 2.727 tỷ đồng của năm 2018. Tổng số lỗ cộng dồn của doanh nghiệp này hết năm 2019 đã lên tới 25.300 tỷ đồng, tức là trên 1 tỷ USD.

Và cho dù vẫn còn đang được hưởng nhiều ưu đãi nhưng năm 2019, Formosa Hà Tĩnh năm 2019 cũng chỉ nộp ngân sách nhà nước 51,6 tỷ đồng.

"Nợ ngắn hạn của Formosa Hà Tĩnh đã vượt quá tài sản ngắn hạn là hơn 25.400 nghìn tỷ đồng, dẫn đến hệ số về khả năng thanh toán hiện thời ở mức thấp là 0,6 lần. Điều này cho thấy công ty sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư tài sản dài hạn”, Bộ Tài chính đánh giá.

Bộ Tài chính cũng cho biết, lượng hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn của Formosa Hà Tĩnh. Cùng với việc nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, dẫn đến khả năng thanh toán nhanh ở mức rất thấp với hệ số là 0,19 lần. Theo Bộ này, các hệ số thanh toán đều ở mức rất thấp cho thấy Công ty Formosa Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.

Ngoài Formosa Hà Tĩnh, một doanh nghiệp sản xuất thép khác có một số kết quả kinh doanh không sáng sủa gì là Công ty CP thép Posco Yamoto Vina (Bà Rịa - Vũng Tàu). Tổng lỗ lũy kế của công ty này đến hết năm 2019 là hơn 8.900 tỷ đồng. Năm 2019, Posco Yamoto Vina này báo lỗ là 2.780 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 1.094 tỷ đồng của năm trước. Số nộp ngân sách năm 2019 là 41 tỷ đồng.

Theo báo cáo trên, năm 2019, có 9.494 doanh nghiệp FDI báo cáo có lãi chiếm 45% số doanh nghiệp báo cáo., với tổng lãi là 518.509 tỷ đồng. Nhưng cũng có tới 12.455 doanh nghiệp FDI báo cáo lỗ, chiếm 55% số doanh nghiệp có báo cáo, với tổng số lỗ lên tới trên 2 triệu tỷ đồng.

Hà Nguyễn