Điều chỉnh kích thước chữ

Bế mạc Phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(CLO) Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hoàn thành các nội dung trong chương trình làm việc, chiều 16/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp lần thứ 24.

Audio

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp lần thứ 24 để cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, thông qua 4 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  phát biểu bế mạc phiên họp

Đối với từng nội dung cho ý kiến, sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kết luận cụ thể và thông báo kết luận đó để cho các cơ quan tiếp tục thực hiện. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến tại Phiên họp để hoàn chỉnh các báo cáo, dự án Luật và hoàn thiện dự thảo các Nghị quyết trước khi ký ban hành. 

Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát hoàn tất việc chuẩn bị các nội dung, cũng như các điều kiện để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 21/5. Chú trọng gửi hồ sơ, tài liệu để cho các đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu trước và chuẩn bị ý kiến tham gia một cách toàn diện, sâu sắc để góp phần vào chất lượng kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, để kịp thời giải quyết những vấn đề cần thiết, cấp bách, Chính phủ đã đề nghị bổ sung một số nội dung vào Phiên họp này. Tuy nhiên, do việc bổ sung gần sát ngày khai mạc Phiên họp nên các cơ quan của Quốc hội không có thời gian để xem xét, nghiên cứu, thẩm tra, vì nguyên tắc muốn báo cáo ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì phải có bước thẩm tra sơ bộ. 

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo lại Chính phủ, tiếp tục chuẩn bị để sớm gửi tài liệu đến các Ủy ban của Quốc hội tiến hành thẩm tra, nếu kịp sẽ quyết định vào các phiên họp sau và đưa ra tại Kỳ họp thứ 5.

Đối với dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh để hoàn thiện dự thảo luật, để khi đưa ra Quốc hội thảo luận mang tính thuyết phục và sớm được thông qua.

 

Diễn ra từ ngày 14- 16/5, tại Phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; 

Về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng bảo hiểm xã hội năm 2017; 

Xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016- 2018, việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào Quỹ bảo hiểm xã hội và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019- 2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội;

Về công tác nhân sự; xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch và về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

PV