Điều chỉnh kích thước chữ

Bế mạc Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(CLO) Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, chiều nay 13/7, UBTV Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của Phiên họp thứ 25.

Audio

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, UBTV Quốc hội đã cho ý kiến 3 dự án luật, nhiều nội dung quan trọng và thông qua 7 nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ và thường trực các ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến tại Phiên họp, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo, các dự án và tiến hành các bước tiếp theo, đồng thời hoàn thiện các dự thảo nghị quyết đã thông qua để ký ban hành.

Những vấn đề còn có nội dung ý kiến khác nhau thì sẽ được khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý hoàn chỉnh. Riêng Luật Phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu sẽ chủ trì làm việc với các cơ quan có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng để bàn những nội dung còn có ý kiến khác nhau để tiếp thu, chỉnh lý trước khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, UBTV Quốc hội đã tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Trình bày Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, UBTV Quốc hội đã thảo luận và thống nhất đánh giá Quốc hội hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 5 với nhiều cải tiến thiết thực và hiệu quả.

Kỳ họp đã tập trung xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống dân sinh, sự phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Nhìn chung, các nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy định, chất lượng được nâng lên. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được đổi mới. Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, hình thức tranh luận tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả. Các tài liệu, thông tin được cung cấp phong phú, đa dạng. Công tác phục vụ kỳ họp được bảo đảm, tạo sự yên tâm cho đại biểu trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, kết quả kỳ họp lần này cũng cho thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng hướng tới chiều sâu, gắn bó mật thiết với nhân dân, được cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi, giám sát, đóng góp ý kiến thẳng thắn, kịp thời, có tính xây dựng. Quốc hội đã trân trọng lắng nghe và tiếp thu những ý kiến xác đáng để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các quyết định của Quốc hội.

Cũng theo dự thảo Báo cáo, công tác lập pháp tại kỳ họp này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và được đông đảo cử tri quan tâm để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Các dự án luật, nghị quyết đều đã được Quốc hội thảo luận, tranh luận thẳng thắn, có trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, thể hiện chính kiến rõ ràng và quyết định phù hợp trên cơ sở nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, đối với dự án Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt, trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, sau khi cân nhắc nhiều mặt, Quốc hội đã quyết định điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, tính khả thi. Việc lùi thời hạn thông qua dự án Luật này đã thể hiện tinh thần cầu thị, sự thận trọng cần thiết của Quốc hội và Chính phủ.

Đồng thời, tại kỳ họp này Quốc hội cũng đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2018. Nghị quyết được chuẩn bị công phu, khoa học, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra nhằm tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tạo cơ sở cho công tác lập pháp những năm tiếp theo.

PV