Điều chỉnh kích thước chữ

Bế mạc Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(CLO) Chiều 10/5, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 34.

Audio
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 34. Ảnh: ĐBND

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 34. Ảnh: ĐBND

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 34 để cho ý kiến về các nội dung còn lại của Kỳ họp thứ 7 xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về cơ bản các nội dung được chuẩn bị tương đối tốt, cho thấy tinh thần tích cực của các cơ quan trong việc chuẩn bị cho phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, một số nội dung vẫn gửi tài liệu chậm gây khó khăn cho cơ quan thẩm tra, nên trong thời gian tới cần tiếp tục phối hợp, xử lý, lưu ý rút kinh nghiệm khắc phục tình trạng này.

Nhấn mạnh chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Kỳ họp thứ 7, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình bảo đảm chất lượng để kịp gửi đến đại biểu Quốc hội theo đúng quy định.

* Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung trình bày Tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Làm rõ sự cần thiết, yêu cầu, mục đích gia nhập Công ước số 98 và các nội dung liên quan, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung cho biết, Công ước số 98 về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể là 1 trong 8 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc gia nhập Công ước số 98 là rất cần thiết và có ý nghĩa trên tất cả các mặt chính trị, pháp lý và kinh tế - xã hội.

Trình bày báo cáo thuyết minh về việc gia nhập Công ước số 98 của ILO của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc gia nhập Công ước số 98 của ILO là rất cần thiết. Việc gia nhập Công ước 98 chính là giải pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ trương của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đồng thời là để thực hiện cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Đối ngoại về việc gia nhập Công ước số 98, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế “về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể” tại kỳ họp thứ 7 khai mạc vào ngày 20/5/2019 tới đây.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan Quốc hội thực hiện thẩm tra dự án Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung, đảm bảo tính tương thích, phù hợp các nội dung Công ước số 98 và đảm bảo trình thông qua Quốc hội và có hiệu lực đồng bộ với Công ước số 98.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, việc cho ý kiến về gia nhập Công ước số 98 của ILO là nội dung quan trọng trong đổi mới chính trị của Việt Nam và thể hiện sự thận trọng của Việt Nam khi tham gia các điều ước quốc tế.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tán thành với Tờ trình của Chủ tịch nước và Báo cáo thuyết minh của Chính phủ về sự cần thiết gia nhập Công ước số 98; nhất trí với việc trình Quốc hội xem xét phê chuẩn gia nhập Công ước số 98, không bảo lưu nội dung nào của Công ước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xét thấy Công ước số 98 không có quy định nào trái với Hiến pháp 2013 và các nội dung của Công ước đều phù hợp và bảo đảm khả năng nội luật hóa để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, nghiên cứu những nội dung liên quan đến việc nội luật hóa Công ước gắn với các dự án luật, những vấn đề liên quan đến Luật Công đoàn; nêu rõ các nội dung liên quan đến Bộ Luật Lao động để trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động bảo đảm phù hợp với nội dung của Công ước; tiếp tục rà soát các luật có liên quan, các nghị định của Chính phủ về tổ chức thực thi.

PV