Điều chỉnh kích thước chữ

Bế mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(CLO) Sáng 17/7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 35.

Audio
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 35. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 35. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: sau 2,5 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 35 để cho ý kiến về những nội dung quan trọng và quyết định một vấn đề theo thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, mỗi nội dung tại Phiên họp, các Phó Chủ tịch Quốc hội đều đã có kết luận trên cơ sở thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh bốn dự án luật và các báo cáo để thực hiện các bước tiếp theo; đồng thời hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình ký ban hành.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua thảo luận về tổng kết Kỳ họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng có những vấn đề sau rút kinh nghiệm có những chuyển biến nhất định nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, khắc phục. Chủ tịch Quốc hội lưu ý những việc cần tập trung, chủ động, quyết liệt nhiều hơn nữa cần được tiến hành ngay từ bây giờ để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 diễn ra vào tháng 10.

Đó là khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm chất lượng các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8 và tháng 9. Nhấn mạnh khối lượng công việc cần xem xét tại phiên họp tháng 8 và tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chủ động phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai tốt các công việc, không chủ quan, tránh dẫn đến việc chậm trễ trong việc chuẩn bị nội dung phiên họp, kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ các nội dung cần khẩn trương chuẩn bị đó là Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, Nghị quyết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại Hà Nội, Nghị quyết xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp và một số nghị quyết khác cũng như một số luật cần được sửa đổi bổ sung, đề nghị Chính phủ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ tài liệu theo đúng quy định.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao, Văn phòng Quốc hội và Ban chỉ đạo xây dựng Quốc hội điện tử trong việc ứng dụng phần mềm phục vụ hoạt động cho phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục được cải thiện; đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện đề án, có lộ trình xây dựng Quốc hội điện tử.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan trong hệ thống chính trị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp xây dựng hệ thống thông tin điện tử liên thông với những cơ sở dữ liệu dùng chung, có tính đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan và tính kết nối, liên thông trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, kể cả ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp để phục vụ đất nước và nhân dân.

Trước đó, sáng 17/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.

Theo Tờ trình của Chính phủ, khoản kinh phí kết dư 20% từ Quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế phát sinh từ năm 2015 được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình thông qua ngày 29/12/2016. Theo quy định thì khoản kinh phí kết dư này được sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày ghi trong thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 34 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 quy định “Hằng năm, Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế”.

Về số tiền 518,389 tỷ đồng chưa thanh toán, Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội cho rằng về nguyên tắc, sau 12 tháng các địa phương không sử dụng hết sẽ phải chuyển về quỹ dự phòng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2017 là năm đầu tiên được sử dụng khoản kết dư này nên các địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến có 11 địa phương chưa hoàn tất việc thanh toán theo quy định.

Theo báo cáo của Chính phủ, về cơ bản, các địa phương này đã ký hợp đồng mua sắm, nhiều địa phương đã hoàn thành việc lắp đặt, bàn giao trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh và các tài sản này đã được đưa vào sử dụng phục vụ cho khám, chữa bệnh...

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về việc phải tìm mọi cách để tháo gỡ khó khăn và xét tới các vấn đề cần được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, xét tới mục đích chăm sóc sức khỏe nhân dân, điều kiện hoàn cảnh vào năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi nên không tránh khỏi lúng túng, vướng mắc; đồng thời việc kinh phí này liên quan đến thiết bị y tế và phương tiện vận chuyển cho bệnh nhân và liên quan đến yếu tố con người nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét một cách toàn diện, đồng ý thống nhất trình ra Quốc hội xem xét quyết định, có cho tiếp tục sử dụng nguồn tiền trong số 20% để lại cho địa phương là 518,389 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân trách nhiệm vì sao 38 tỉnh, thành đều thực hiện tốt, trong đó có rất nhiều tỉnh khó khăn, mà vẫn còn 11 tỉnh, thành lại không thực hiện được, có những địa phương lớn, từ đó phê bình một cách nghiêm túc đối với những địa phương chưa thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao cho Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội thẩm tra chính thức, Chính phủ hoàn chỉnh lại toàn bộ hồ sơ để trình ra Quốc hội đảm bảo có chi tiết làm rõ những vấn đề về nguyên nhân, trách nhiệm, những vấn đề cần rút kinh nghiệm để trình ra Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 8 tới.

PV