Điều chỉnh kích thước chữ

Bế mạc Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(CLO) Chiều 10/1, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, hoàn thành chương trình đề ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành bế mạc Phiên họp thứ 41.

Audio
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Tiếp thu, chỉnh lý 3 dự án luật

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đây là phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020 và yêu cầu, ngay sau phiên họp, Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý 3 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; đồng thời hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để ký ban hành.

Đối với các tỉnh, thành phố chưa sắp xếp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chậm nhất tại phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 2/2020.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ, khối lượng công việc rất lớn, nhất là việc chuẩn bị cho công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng khác. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ động theo dõi, bám sát các chương trình, kế hoạch đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm.

Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính 18 tỉnh

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định về việc sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, tại tỉnh Bình Dương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập các thành phố Dĩ An, Thuận An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc các thị xã Dĩ An, Thuận An; thành lập 4 phường trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 xã thuộc thị xã Tân Uyên.

Tại tỉnh Cao Bằng, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện và 76 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính của tỉnh Cao Bằng giảm từ 13 xuống còn 12 đơn vị; số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 199 đơn vị xuống còn 161 đơn vị.

Tỉnh Gia Lai, sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai giảm từ 222 đơn vị xuống còn 220 đơn vị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: quochoi.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: quochoi.vn

Tỉnh Hậu Giang, sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập phường Hiệp Lợi trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy; thành lập thành phố Ngã Bảy trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của thị xã Ngã Bảy. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hậu Giang giảm từ 76 đơn vị xuống còn 75 đơn vị.

Tỉnh Lai Châu, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 4 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lai Châu giảm từ 108 đơn vị xuống còn 106 đơn vị, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện không thay đổi.

Tại tỉnh Tiền Giang, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang giảm từ 173 đơn vị xuống còn 172 đơn vị.

Tại tỉnh Tây Ninh, thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của huyện Hòa Thành, huyện Trảng Bàng; thành lập xã Phước Bình thuộc thị xã Trảng Bàng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Bình Thạnh với xã Phước Lưu của thị xã Trảng Bàng. Sau sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tây Ninh giảm từ 95 đơn vị xuống còn 94 đơn vị.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 17 đơn vị hành chính cấp xã; giải thể 3 xã của huyện đảo Lý Sơn; thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi giảm từ 14 đơn vị hành chính cấp huyện xuống còn 13 đơn vị, giảm 184 đơn vị hành chính cấp xã còn 173 đơn vị.

Tại tỉnh Yên Bái, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 14 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập thị trấn Sơn Thịnh thuộc huyện Văn Chấn. Sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Yên Bái giảm từ 180 đơn vị xuống còn 173 đơn vị.

Tại tỉnh Bắc Kạn, sắp xếp 30 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Kạn giảm từ 122 đơn vị xuống còn 108 đơn vị.

Tại tỉnh Bến Tre, sắp xếp 13 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, Bến Tre giảm từ 164 đơn vị hành chính cấp xã còn 157 đơn vị.

Tại thành phố Hải Phòng, sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, Hải Phòng có 217 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 6 đơn vị.

Tỉnh Nam Định sắp xếp 6 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, Nam Định giảm từ 229 đơn vị hành chính cấp xã còn 226 đơn vị.

Tại Ninh Bình, sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, Ninh Bình còn 143 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 2 đơn vị.

Quảng Nam sắp xếp 6 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hương An. Sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Nam giảm từ 244 đơn vị xuống còn 241 đơn vị.

Tại Quảng Bình, sắp xếp 16 đơn vị, thành lập thị trấn Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Sơn Trạch. Sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Bình giảm từ 159 xuống còn 151 đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của 18 tỉnh, thành phố. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của 18 tỉnh, thành phố. Ảnh: quochoi.vn

Tỉnh Vĩnh Long sắp xếp 7 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập thị trấn Tân Quới trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tân Quới thuộc huyện Bình Tân; thành lập các phường Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội thuộc thành phố Vĩnh Long. Sau sắp xếp, tỉnh Vĩnh Long có 107 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 2 đơn vị.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập các thị trấn Hợp Châu, Đại Đình trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo; thành lập các thị trấn Bá Hiến, Đạo Đức trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Bá Hiến, Đạo Đức thuộc huyện Bình Xuyên. Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Vĩnh Phúc còn 136 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 1 đơn vị.

Như vậy, đây là lần thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính thuộc một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

PV