Điều chỉnh kích thước chữ

Bế mạc phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(CLO) Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 11/2.

Báo nói Công luận
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 42.

Các nội dung phiên họp đều được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thận trọng, thảo luận kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu. Đặc biệt, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau phiên họp, Chính phủ, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan nhanh chóng triển khai các kết luận đối với các nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này và khẩn trương, tập trung nghiên cứu tiếp thu ý kiến để chỉnh lý hai dự án Luật gồm: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội cũng như triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức tốt năm Chủ tịch AIPA 2020.

Cần sớm hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đợt này để ký ban hành, tạo điều kiện cho các địa phương ổn định tổ chức, tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp.

Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cơ bản hoàn thành việc xem xét quyết định các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ TPHCM chưa trình đề án). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết để bảo đảm cho các đơn vị hành chính mới kịp thời sắp xếp, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt lưu ý đến việc bảo đảm sự ổn định tình hình địa phương và đời sống của nhân dân tại những nơi sắp xếp lại, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Dự kiến Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào tháng 3/2020 sẽ có nhiều nội dung quan trọng với việc cho ý kiến 8 dự án Luật và một số nội dung khác. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra cần phối hợp chặt chẽ, bám sát tình hình chuẩn bị và thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Đề nghị Chính phủ cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan tích cực chuẩn bị, cố gắng cao nhất để chương trình Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức theo đúng kế hoạch.

* Trước đó, trong khuôn khổ phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuyển các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành cơ quan chuyên môn của Quốc hội.

Theo Báo cáo của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Ban soạn thảo, việc chuyển các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành cơ quan thuộc Quốc hội đã được đặt ra và nghiên cứu từ một số nhiệm kỳ Quốc hội gần đây và trong mỗi lần sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội.

Trong quá trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, để thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội xem xét nâng cấp Ban Dân nguyện và Ban Công tác đại biểu thành cơ quan thuộc Quốc hội (để phân biệt với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban đang được xác định là các cơ quan của Quốc hội), quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này trong Luật Tổ chức Quốc hội tương tự như đối với Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội.

Hiện tại, Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện đã có Đề án chuyển Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện thành cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị bổ sung vào Luật Tổ chức Quốc hội quy định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này.

Quang cảnh Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Quang cảnh Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Theo đó, Ban Tổ chức đại biểu dân cử là cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội, có chức năng tham mưu, giúp việc Quốc hội, trực tiếp và thường xuyên là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về công tác đại biểu dân cử và tổ chức bộ máy, nhân sự của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. Ban Dân nguyện là cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội, có chức năng tham mưu, giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện.

Thảo luận tại phiên họp, một số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với Đề án của Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện, nhất trí xem xét nâng lên thành hai cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội. Việc nâng cấp Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện lên thành 2 cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội sẽ bảo đảm tính đồng bộ về loại hình tổ chức và yêu cầu chuyên môn hóa đối với bộ máy tham mưu, giúp việc Quốc hội. Vấn đề này đã đến thời điểm chín muồi và cũng không có gì vướng mắc trong các quy định của Hiến pháp.

Tuy nhiên vẫn có ý kiến còn băn khoăn đề nghị trong các Đề án cần làm rõ hơn nữa về cơ sở lý luận và thực tiễn của sự cần thiết chuyển Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện thành các cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội. Bởi khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập các Ban, mục đích chủ yếu là để tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện một số công việc về công tác dân nguyện và công tác cán bộ liên quan trực tiếp đến đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết luận nội dung này tại Phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, nội dung về việc chuyển các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành cơ quan chuyên môn của Quốc hội là vấn đề chưa thống nhất cao, do đó chưa nên đưa ra tại Phiên họp này mà cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng.

PV