Điều chỉnh kích thước chữ

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2: Cấp thuốc đã hết hạn sử dụng cho bệnh nhân!

(CLO) Tại Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về mua, bán và sử dụng thuốc Encorate 200mg của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018, Thanh tra Bộ Y tế chỉ rõ sai phạm trong việc cấp thuốc Encorate 200 mg đã hết hạn sử dụng cho bệnh nhân vào năm 2018.

Audio
Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Ảnh IT

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Ảnh IT

Theo Kết luận thanh tra số 47/KL-TTrB ngày 13/3/2020 của Thanh tra Bộ Y tế, thuốc Encorate 200 mg (hoạt chất Valproat natri) dạng viên nén, hộp 10 vỉ, mỗi vỉ 10 viên, số đăng ký: VN-16397-13 do Công ty Sun Pharmaceutical Industries, Ltd, Ấn Độ sản xuất được Công ty Dược phẩm - Thiết bị y tế Hà Nội nhập khẩu.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2018, Bệnh viện TTTƯ2 mua tổng số 4.057.700 viên do Công ty Cổ phần Dược phẩm - Thiết bị y tế Hà Nội là đơn vị đã trúng thầu, cung ứng.

Vênh số liệu thuốc cho bệnh nhân điều trị nội trú

Kết quả thanh tra cho thấy, Bệnh viện có hệ thống kho chẵn và kho lẻ (gồm có kho lẻ nội trú và quầy cấp thuốc BHYT) được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ bảo quản thuốc. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2015-2018, Bệnh viện chưa ban hành nội quy kho thuốc.

Trong các bản báo cáo xuất, nhập, tồn hằng tháng chưa thể hiện đầy đủ thông tin về số lô và hạn dùng của thuốc. Trên phiếu xuất chuyển giữa các kho thuốc chưa có chữ ký xác nhận của lãnh đạo Khoa Dược.

Việc kiểm kê tại các kho thuốc chưa được lập thành biên bản kiểm kê theo mẫu số 11D/BV-01, phụ lục 8; thẻ kho xuất thuốc chưa ghi chi tiết đến từng lô thuốc, chưa ghi vào mục “diễn giải” theo mẫu số 04D/BV-01, phụ lục 1 được quy định tại Thông tư số 22/2011/TT-BYT.

Việc cấp phát, sử dụng thuốc cho bệnh nhân điều trị nội trú, trong giai đoạn từ năm 2015- 2018, Đoàn thanh tra lấy ngẫu nhiên kiểm tra số lượng sử dụng thuốc Encorate 200 mg trong 1.502 hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tại 03 khoa.

Trong 1.502 hồ sơ bệnh án được kiểm tra do Bệnh viện cung cấp có sự chưa phù hợp giữa số liệu sử dụng thuốc Encorate 200 mg được tổng hợp từ bệnh án so với số liệu từ phòng Công nghệ thông tin của Bệnh viện cung cấp và số liệu tổng hợp từ phiếu xuất của khoa Dược Bệnh viện. Tổng số thuốc trên phiếu xuất khoa Dược: 300.133 viên; tổng số thuốc trên hồ sơ bệnh án: 284.747 viên; tổng số thuốc theo dõi trên phần mềm quản lý: 307.620 viên. Bệnh viện chưa có đủ phiếu công khai sử dụng thuốc trong các bệnh án theo quy định.

Trong hoạt động mua, quản lý, sử dụng thuốc Encorate 200 mg phục vụ Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Giai đoạn từ năm 2015-2018, Bệnh viện thực hiện 02 lần mua 170.000 viên thuốc Encorate 200 mg phục vụ Chương trình mục tiêu Y tế- dân số, hình thức mua sắm trực tiếp theo kết quả đấu thầu tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần Dược-Thiết bị y tế Hà Nội.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra trực tiếp biên bản kiểm nhập, thẻ kho và sổ kiểm nhập thuốc, phiếu nhập kho và phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế.

Theo đó, các phiếu nhập kho nêu trên chưa ghi đầy đủ thông tin thuốc như hãng sản xuất, nước sản xuất, số lô, hạn dùng của thuốc.

Thuốc sử dụng cho Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được theo dõi quản lý và ghi chép trong thẻ kho chưa đầy đủ thông tin về số chứng từ xuất như, cột “diễn giải” và “ghi chú” trong thẻ kho, thủ kho đã không ghi xuất cho bộ phận nào.

Thẻ kho không ghi số lô, hạn dùng của những lần xuất kho và số thuốc tồn kho cuối năm chuyển sang năm tiếp theo. Trong các phiếu xuất kho không ghi đầy đủ số lô và hạn sử dụng của thuốc.

Cấp phát thuốc đã hết hạn cho bệnh nhân

Đặc biệt, Đoàn thanh tra kiểm tra, xác minh về nội dung liên quan đến việc cấp thuốc Encorate 200 mg, đã hết hạn sử dụng cho bệnh nhân.

Đoàn thanh tra đã làm việc với 09 cá nhân trong Bệnh viện và 03 tập thể. Kết quả việc kiểm tra, xác minh các cá nhân liên quan tại Bệnh viện TTTƯ2 và Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa cho thấy có sự việc ngày 16/5/2018, tại kho cấp phát ngoại trú bảo hiểm y tế của Bệnh viện đã cấp 60 viên thuốc Encorate 200 mg số lô SKP 0301 hết hạn sử dụng từ ngày 09/04/2018 cho bệnh nhân P.K.T. (13 tuổi), địa chỉ tỉnh Đồng Nai.

Thanh tra Bộ Y tế khẳng định, việc cấp phát thuốc Encorate 200mg hết hạn sử dụng nêu trên, nhân viên cấp phát thuốc chưa tuân thủ theo quy định tại mục g, điểm 3, Điều 15 của Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Khoa Dược: “Cấp phát thuốc theo nguyên tắc thuốc nhập trước xuất trước, thuốc có hạn dùng ngắn hơn xuất trước. Chỉ được cấp phát các thuốc còn hạn sử dụng và đạt tiêu chuẩn chất lượng”.

Việc theo dõi xuất nhập và kiểm kê kho thuốc chưa thực hiện theo quy định.

Lãnh đạo khoa Dược chưa thường xuyên phổ biến, tập huấn đối với các bộ phận chuyên môn về quy trình, quản lý cấp phát thuốc tại các kho cấp phát thuốc cho các nhân viên làm việc tại kho thuốc.

Để khắc phục những tồn tại được nêu ra tại Kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu BV Tâm thần Trung ương 2 khẩn trương xây dựng nội quy các kho thuốc, đồng thời hướng dẫn phổ biến thực hiện đầy đủ nội quy kho thuốc.

Hoàn thiện việc ghi chép thẻ kho, phiếu xuất kho, phiếu xuất chuyển kho, biên bản kiểm kê để đảm bảo việc theo dõi, kiểm soát số lô, hạn dùng của thuốc trong tất cả các khâu nhập, xuất, điều chuyển và sử dụng thuốc.

Tăng cường phổ biến chuyên môn, nghiệp vụ về các nội dung trong công tác dược bệnh viện cho nhân viên khoa Dược và các khoa, phòng khác có liên quan, xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Trong quá trình thực hiện cấp phát thuốc phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc trong cấp phát.

Đồng thời, tiến hành xem xét kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã để xảy ra các thiếu sót, vi phạm, có các biện pháp khắc phục các thiếu sót, vi phạm và có báo cáo việc kiểm điểm và khắc phục về Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 30 tháng 5 năm 2020.

Minh Chí