Điều chỉnh kích thước chữ

BHXH tỉnh Đồng Nai: Phấn đấu tăng thu, giảm nợ BHXH

(CLO) Mặc dù đã đẩy mạnh tuyên truyền, đốc thu, thanh tra, kiểm tra…, song số người tham gia BHXH, BHYT tại Đồng Nai vẫn chưa bằng mức cuối năm 2019. Để đạt các chỉ tiêu được giao, BHXH tỉnh Đồng Nai vừa phát động đợt thi đua nước rút cuối năm.

Audio

Bà Võ Thị Thanh Hồng - Trưởng phòng Quản lý Thu (BHXH tỉnh) cho biết: Tính đến nay, BHXH Đồng Nai đã khai thác được 916 DN với 12.683 NLĐ tham gia BHXH, BHYT. Trong quý III/2020, BHXH tỉnh đã thành lập 2 đoàn công tác trực tiếp rà soát, đôn đốc, hướng dẫn 192 DN; qua đó đã có 170 DN đăng ký tham gia BHXH cho 941 NLĐ.

Việc phấn đấu tăng thu, giảm nợ góp phần đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Việc phấn đấu tăng thu, giảm nợ góp phần đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

BHXH tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho NLĐ. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trên địa bàn. Phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra và đôn đốc DN trích đóng, truy đóng đúng quy định… Kết quả, trong 10 tháng, đã tiến hành 147 cuộc thanh tra, kiểm tra và thu hồi về quỹ trên 2 tỷ đồng; ban hành 10 quyết định xử phạt với tổng số tiền 965,4 triệu đồng; buộc các DN khắc phục nợ đọng trên 64 tỷ đồng...

Mặc dù đã áp dụng nhiều giải pháp, nhưng số người tham gia mới vẫn không đủ bù số giảm; các đơn vị, DN vẫn còn nợ 723 tỷ đồng BHXH, BHYT (bằng 3,1% số phải thu). Bên cạnh đó, một số chủ DN không thực hiện nghiêm quy định tham gia BHXH cho NLĐ; chây ỳ nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài như: Công ty CP Lilama 45-1 nợ hơn 39 tỷ đồng; Công ty CP Lilama 45-4 nợ 15,95 tỷ đồng; Công ty TNHH Hanul Line Việt Nam nợ hơn 14 tỷ đồng; Công ty TNHH P&F Vina nợ 8,4 tỷ đồng; Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9 nợ 8,26 tỷ đồng; Công ty CP Vietbo nợ 5,4 tỷ đồng;...

Do đó, theo BHXH tỉnh Đồng Nai, trong thời gian còn lại của năm, BHXH tỉnh sẽ phải chạy “nước rút”, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; kéo giảm nợ đọng BHXH, BHYT.      

Trà Giang