Điều chỉnh kích thước chữ

BHXH TP Hà Nội: Đo lường sự hài lòng của người dân để nâng cao chất lượng dịch vụ

(CLO) BHXH TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 485/KH-BHXH về việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của BHXH TP Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Audio
Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa BHXH Hà Nội. Ảnh: TL

Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa BHXH Hà Nội. Ảnh: TL

Theo đó, đối tượng lấy ý kiến khảo sát, đo lường sự hài lòng là người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ giao dịch hồ sơ điện tử, qua hệ thống bưu chính của cơ quan BHXH Thành phố trong thời gian tiến hành đánh giá. 

Việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức được thực hiện đối với các thủ tục hành chính tại Văn phòng và các đơn vị trực thuộc BHXH thành phố Hà Nội, được tiến hành ngay sau khi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Viên chức, người lao động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phát phiếu khảo sát, trực tiếp và hướng dẫn người được khảo sát đánh giá và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Ngoài ra, trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Thành phố cũng đăng mẫu phiếu khảo sát trực tuyến để người dân, người đại diện tổ chức tham gia khảo sát qua mạng Internet.

Thời gian khảo sát tiến hành hàng năm, từ 01/12 năm trước đến 30/11 năm sau. Riêng năm 2019, thời gian khảo sát từ tháng 02/2019 đến 30/11/2019.

Phương Nhi