Điều chỉnh kích thước chữ

BHXH Việt Nam đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT

(CLO) BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2017.

Audio
Theo đó, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính các cấp, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT chuyển tiền đóng BHYT kịp thời cho các đối tượng do NSNN đóng, hỗ trợ đóng năm 2017 vào quỹ BHYT trước ngày 31/12/2017.

Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đột xuất việc chấp hành pháp luật đối với các DN đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kéo dài từ 3 tháng trở lên trên địa bàn; cương quyết xử lý những DN cố tình chây ỳ, chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ.

BHXH Việt Nam đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT 1
Hoạt động nghiệp vụ tại Phòng Quản lý Thu (BHXH tỉnh Bắc Giang) 

Chỉ đạo Phòng Khai thác và Thu nợ BHXH tỉnh, chuyên quản trực tiếp đến đơn vị đôn đốc thu kịp thời, không để nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Công khai danh tính đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với số tiền lớn, kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng như (báo, đài địa phương, hệ thống truyền thanh cấp xã).

Phối hợp với ngân hàng đã ký thỏa thuận với BHXH Việt Nam về việc hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho đơn vị vay để trả lương cho NLĐ hoặc cho vay theo gói thầu mà có trả lương cho NLĐ thì kèm theo tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp phần trách nhiệm phải đóng của đơn vị. Đồng thời, trích tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của NLĐ chuyển vào quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. 

Phát động phong trào thi đua nước rút, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu năm 2017 đến từng CBCCVC. Ngoài ra, kịp thời báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc trong việc đôn đốc thu, thu nợ về Ban Thu BHXH Việt Nam để được hỗ trợ, hướng dẫn.


PV