Điều chỉnh kích thước chữ

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh: Nguyễn Thiện Nhân: Đại hội có trách nhiệm lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài

(CLO) Trong diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Đại hội có trách nhiệm lựa chọn các đồng chí có đức, có tài, có mối quan hệ gắn bó với nhân dân, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, trí tuệ và năng lực...

Audio
Bài liên quan

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, bảo đảm các nguyên tắc, Đảng bộ TP.HCM đã chỉ đạo thành công việc tổ chức đại hội 2.091 đảng bộ cơ sở, 63 đảng bộ quận huyện và cấp trên cơ sở, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trình bày diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI. Ảnh: SGGP

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trình bày diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI. Ảnh: SGGP

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ TP.HCM luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước; nhận được sự góp ý tâm huyết, sâu sắc của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự chia sẻ trách nhiệm của lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể,...

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã nhận được hơn 39.000 ý kiến góp ý phong phú, thiết thực từ thực tiễn công tác của các đại biểu. Những đóng góp quý báu, trách nhiệm cao của đồng chí, đồng bào đã được Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X nghiêm túc tiếp thu, hoàn chỉnh một cách tốt nhất các văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ TP.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, về tổng thể, 5 năm qua thành phố đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hơn, kinh tế tiếp tục phát triển, giữ vững vai trò đầu tầu, trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, văn hóa, chất lượng đời sống người dân được nâng cao. GRDP/người của TP là hơn 6.300 USD vào năm 2020.

Yếu kém lớn nhất của Đảng bộ thành phố là chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của thành phố, của hợp tác Vùng và hợp tác quốc tế để thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Công cuộc chống tham nhũng, suy thoái đã có tiến bộ, song chưa căn bản, chưa đáp ứng yêu cầu của đảng, của nhân dân và đòi hỏi phát triển của TP.

Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI lần này có nhiệm vụ rất quan trọng, phát huy trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ để thảo luận, đóng góp sâu sắc cho các dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội XIII của Đảng; kiểm điểm đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP trong nhiệm kỳ qua.

Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị tại cuộc làm việc góp ý vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM, đại hội có trách nhiệm to lớn là tập trung trí tuệ thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để tiếp tục phát triển TP.HCM giai đoạn 2020 – 2030, định hướng 2045 theo tinh thần: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Về nhân sự, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, đại hội có trách nhiệm lựa chọn các đồng chí có đức, có tài, có mối quan hệ gắn bó với nhân dân, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI và bầu Đoàn đại biểu tiêu biểu cho ý chí, năng lực và nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân TP dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

PV